Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
268utilizatori
189resurse
98incidente
202sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7801 120 / 1275 Peștera Colții Strâmbei Argeş 14 0 Masivul Piatra Craiului
7802 120 / 2105 Peștera Nr.3 din Cracul Stânii Tomii 11 7 1.120 Munții Retezat
7803 120 / 2114 Peștera Nr.2 din Valea Bârlogeana 11 3 1.150 Munții Vâlcan
7804 120 / 3425 Peştera de sub Perete Bihor 11 4 535 Munții Bihor
7805 120 / 2140 Peștera Inel din Ciuceava Mare 18 1 Munții Vâlcan
7806 120 / 2141 Peștera cu Nisip din Ciuceava Prihodu Mare 10 1 Munții Godeanu
7807 120 / 2142 Peștera Nr.4 din Geanțu Ars 12 2 Munții Mehedinți
7808 120 / 2144 Peștera Astupată 20 450 Munții Cernei
7809 120 / 3720 Peştera Izbuc din Versantul Drept al Văii Doşorului (Bisericii) Bihor - Remeţi 18 5 Munții Pădurea Craiului
7810 120 / 3707 Peştera cu Bănci (P. nr. 6 din Valea Topliţei) Bihor - Luncasprie 16 1 Munții Pădurea Craiului
7811 120 / 4001 Fântâna lui Pavel Sălaj - Luminişu, com.Ileanda 201 20 Podișul Someșan
7812 121 / 1275 Avenul Strâmbei Argeş 12 11 Masivul Piatra Craiului
7813 121 / 2246 Avenul din Curbă Caraş-Severin - Cuptoare 10 10 Munții Domanului
7814 121 / 2105 Avenul CSER din Dâlma cu Brazi 74 38 1.305 Munții Retezat
7815 121 / 3425 Peştera Labirintului Mic Bihor 535 Munții Bihor
7816 121 / 2140 Peștera din Peretele Vâlcelului de Acces din Ciuceava Mare 11 Munții Vâlcan
7817 121 / 2141 Peștera Diaclază din Ciuceava Prihodu Mare 10 3 Munții Godeanu
7818 121 / 2142 Peștera Nr.5 din Geanțu Ars 12 4 Munții Mehedinți
7819 121 / 2144 Peștera Furnicar 50 450 Munții Cernei
7820 121 / 3720 Peştera Izbuc din Valea Bisericii (P. Izbuc din Versantul Stâng al V. Doşorului) Bihor - Remeţi 17 Munții Pădurea Craiului
7821 121 / 3707 Peştera Suspendată de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 11 1 575 Munții Pădurea Craiului
7822 121 / 2114 Peștera R1 Gorj 14 9 340 Munții Vâlcan
7823 122 / 2105 Peștera Nr.4 din Cracul Stânii Tomii 12 2 1.120 Munții Retezat
7824 122 / 3425 Peştera cu Pietroi Bihor 7 520 Munții Bihor
7825 122 / 2140 Peștera Nr. 1 din Vâlcelul III al Ciucevei Mari 136 5 Munții Vâlcan
7826 122 / 2141 Peștera cu Tîrîș din Ciuceava Prihodu Mare 40 5 Munții Godeanu
7827 122 / 2142 Peștera Tunel din fața Og. Adânc 11 Munții Mehedinți
7828 122 / 2144 Abriul Suspendat 11 6 400 Munții Cernei
7829 122 / 3720 Peştera Diaclază din Valea Doşorului (Bisericii) Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7830 122 / 3707 Peştera cu Copac de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 14 6 585 Munții Pădurea Craiului
7831 122 / 2114 Peștera R2 Gorj 20 13 365 Munții Vâlcan
7832 123 / 2105 Avenul Mare din Scocul cu Piatră cu Gheață 188 92 1.350 Munții Retezat
7833 123 / 3425 Peştera Nouă Bihor 12 1 510 Munții Bihor
7834 123 / 2140 Peștera Nr. 2 din Vâlcelul III al Ciucevei Mari 18 2 Munții Vâlcan
7835 123 / 2141 Peștera cu Fereastră 11 3 Munții Godeanu
7836 123 / 2142 Peștera cu Vizuină din Peretele Og. cu Peșteri 18 5 Munții Mehedinți
7837 123 / 2144 Peștera cu Picături 90 4 500 Munții Cernei
7838 123 / 3720 Peştera de la Staţia de 110 MW din Valea Bisericii Bihor - Remeţi 37 5 Munții Pădurea Craiului
7839 123 / 3707 Peştera cu Horn de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 11 9 540 Munții Pădurea Craiului
7840 124 / 2105 Peștera Nr.5 din Cracul Stânii Tomii 12 5 1.105 Munții Retezat
7841 124 / 3425 Peştera cu Puţ Bihor 15 8 515 Munții Bihor
7842 124 / 2140 Peștera Pasaj din Ciuceava Mare 36 12 Munții Vâlcan
7843 124 / 2141 Peștera cu Fluturi din Ciuceava Frasinului 32 10 Munții Godeanu
7844 124 / 2142 Avenul cu Două Intrări din Geanțu Ars 102 37 Munții Mehedinți
7845 124 / 2144 Peștera Nr.3 din V. cu Apă 10 400 Munții Cernei
7846 124 / 3720 Peştera de la Izvoară (P. de la Captare) Bihor - Remeţi 259 14 535 Munții Pădurea Craiului
7847 124 / 3707 Peştera cu Bifurcaţie de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 57 3 555 Munții Pădurea Craiului
7848 124 / 2240 Peştera Ramonei Caraş-Severin 534 28 515 Munții Domanului
7849 125 / 2105 Peștera Nr.6 din Cracul Stânii Tomii 12 1.120 Munții Retezat
7850 125 / 3425 Peştera lui Romi Bihor 11 1 505 Munții Bihor
7851 125 / 2140 Avenul din Vâlcelul IV al Ciucevei Mari 40 31 Munții Vâlcan
7852 125 / 2141 Peștera Șarpelui din Ciuceava Frasinului 65 15 Munții Godeanu
7853 125 / 2142 Peștera Nr.1 din Og. cu Peșteri 23 4 Munții Mehedinți
7854 125 / 2144 Peștera cu alte Pitoane 15 10 Munții Cernei
7855 125 / 3720 Peştera de la Ramificaţia Văii Bisericii Bihor - Remeţi Munții Pădurea Craiului
7856 125 / 3707 Peştera din Băroaia Bihor - Luncasprie 206 54 530 Munții Pădurea Craiului
7857 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor - Roșia 14 12 Munții Pădurea Craiului
7858 126 / 2105 Peștera cu două Intrări de lângă Peștera Ursului 33 5 1.150 Munții Retezat
7859 126 / 3425 Izbucul de la Cameniţă Bihor 26 5 390 Munții Bihor
7860 126 / 2140 Peștera cu Săritoare din Ciuceava Mare 39 18 Munții Vâlcan
7861 126 / 2141 Peștera Agățată din Ciuceava Frasinului 17 2 Munții Godeanu
7862 126 / 2142 Peștera din Peretele Og. cu Peșteri 28 10 Munții Mehedinți
7863 126 / 2144 Peștera din Valea Teiului 14 2 430 Munții Cernei
7864 126 / 3720 Peştera Mare din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 22 1 Munții Pădurea Craiului
7865 126 / 3707 Ponorul Mare din Băroaia Bihor - Luncasprie 41 3 565 Munții Pădurea Craiului
7866 126 / 2240 Avenul Tineretului Caraş-Severin 146 33 552 Munții Domanului
7867 126 / 3704 Peștera V1 Bihor - Roşia 13 12 Munții Pădurea Craiului
7868 127 / 2105 Peștera Nr.7 din Cracul Stânii Tomii 12 3 1.120 Munții Retezat
7869 127 / 3425 Peştera Mică Suspendată Bihor 9 1 400 Munții Bihor
7870 127 / 2140 Peștera Adăpost din Ciuceava Mare 11 Munții Vâlcan
7871 127 / 2141 Peștera Balaur din Ciuceava Frasinului 33 8 Munții Godeanu
7872 127 / 2142 Peștera Horn din Peretele Og. cu Peșteri 22 12 Munții Mehedinți
7873 127 / 2144 Peștera Nr.3 din Cheile Bobotului 18 3 Munții Cernei
7874 127 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7875 127 / 3707 Ponorul nr. 2 din Băroaia Bihor - Luncasprie 27 14 559 Munții Pădurea Craiului
7876 127 / 3704 Peștera V3 Bihor - Roşia 11 6 Munții Pădurea Craiului
7877 128 / 2105 Peștera Nr.8 din Cracul Stânii Tomii 10 2 1.125 Munții Retezat
7878 128 / 3425 Peştera cu Fereastră Bihor 25 1 490 Munții Bihor
7879 128 / 2140 Peștera Belazului din Ciuceava Mare 118 20 Munții Vâlcan
7880 128 / 2141 Peștera cu Stalactite Bulbate din Ciuceava Frasinului 100 24 Munții Godeanu
7881 128 / 2142 Peștera Nr.2 din Og. cu Peșteri 15 2 Munții Mehedinți
7882 128 / 2144 Peștera Nr.4 din Cheile Bobotului 68 Munții Cernei
7883 128 / 3720 Peştera Suspendată din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7884 128 / 3707 Ponorul nr. 3 din Băroaia (Peştera Prăbuşită) Bihor - Luncasprie 21 6 545 Munții Pădurea Craiului
7885 128 / 2114 Peştera 121 din Scoaba Sărăturii Gorj 15 2 Munții Vâlcan
7886 128 / 3704 Peștera V4 Bihor - Roşia 25 8 Munții Pădurea Craiului
7887 128 / 2238 Avenul Argilos Caraş-Severin - Carașova 590 Munții Aninei
7888 129 / 2105 Peștera cu Bazin din Dâlma cu Brazi 12 1 1.260 Munții Retezat
7889 129 / 3425 Peştera cu Galerie Suspendată Bihor 13 2 485 Munții Bihor
7890 129 / 2140 Peștera cu Culcuș din Ciuceava Mare 14 3 Munții Vâlcan
7891 129 / 2142 Peștera Nr.3 din Og. cu Peșteri 13 6 Munții Mehedinți
7892 129 / 2144 Peștera Nr.5 din Cheile Bobotului 21 9 Munții Cernei
7893 129 / 3720 Peştera Mică din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 14 1 Munții Pădurea Craiului
7894 129 / 3707 Ponorul nr. 4 din Băroaia Bihor - Luncasprie 106 16 540 Munții Pădurea Craiului
7895 129 / 2114 Peştera 122 din Scoaba Sărăturii Gorj 12 3 Munții Vâlcan
7896 129 / 3704 Hornul V5 Bihor - Roşia 10 7 Munții Pădurea Craiului
7897 129 / 2238 Avenul lui Didi Caraş-Severin - Carasova 588 Munții Aninei
7898 130 / 2105 Peștera Scurtă din Dâlma cu Brazi 11 2 1.310 Munții Retezat
7899 130 / 3425 Peştera cu Lac Temporar Bihor 9 3 425 Munții Bihor
7900 130 / 2140 Peștera cu Găurică din Ciuceava Mare 24 10 Munții Vâlcan