Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 7800 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8179peşteri
226utilizatori
167resurse
96incidente
235sifoane
GRATUITpt. speologi

8179 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
501 25 / 2117 Peștera Activă din Tihomir 22 1 Munții Vâlcan
502 34 / 2227 Avenul cu Apă din Begul Mic 27 27 Munții Locvei
503 29 / 3403 Peştera II de sub Şa 6 1 1.050 Munții Bihor
504 27 / 1262 Peștera din Valea Ursului 9 Masivul Piatra Craiului
505 44 / 2114 Peștera "G-3" din Valea Gropului 13 6 615 Munții Vâlcan
506 37 / 2144 Peștera Nr.2 din Valea Presacina 11 2 330 Munții Cernei
507 28 / 1263 Peștera Prieteniei 10 Masivul Piatra Craiului
508 3 / 2125 Peștera de la Suliți Munții Mehedinți
509 108 / 2114 Peștera Nr.6 din Cleanțul de la Contu 15 3 550 Munții Vâlcan
510 103 / 2144 Peștera Nr.7 din Geanțu Ineleț 13 2 400 Munții Cernei
511 25 / 2230 Peştera nr. 3 din Faţa Râului 25 5 216 Munții Aninei
512 39 / 3402 Abriul Mic din Valea Butanciului 4 Munții Bihor
513 19 / 1241 Peștera Nr. 1 de la Păstrăvărie 10 2 Masivul Bucegi
514 50 / 3410 Peştera din Afluentul I al Pîrîului Vacii 8 3 1.275 Munții Bihor
515 126 / 2142 Peștera din Peretele Og. cu Peșteri 28 10 Munții Mehedinți
516 22 / 1260 Peștera Grohotișului Galben Masivul Piatra Craiului
517 76 / 2113 Peștera Nr.24 din Sturi 12 8 660 Munții Vâlcan
518 9 / 2143 Peștera Nr.3 de sub Medved 16 2 750 Munții Mehedinți
519 6 / 2123 Peștera Nr.2 din Steiul Orzeștilor 36 3 331 Munții Mehedinți
520 76 / 2110 Peștera cu Frunze din Cioaca Ursului 32 7 1.180 Munții Vâlcan
521 11 / 2142 Peștera Mare din Cheile Râmnuței 106 4 Munții Mehedinți
522 3 / 2275 Peştera de la Roşcani 134 8 Munții Poiana Ruscă
523 2 / 1210 Peștera Mică din Cheile Pârâului Alb 12 2 Munții Oltului
524 32 / 2112 Peștera Nr.22 din Valea Bratcu 21 2 Munții Vâlcan
525 75 / 2142 Peștera Nr.2 din Dosu Hermanului 60 12 Munții Mehedinți
526 11 / 3150 Peştera nr. 3 de sub Hula Dâmbăului 15 1.290 Munții Metaliferi
527 2 / 3610 Avenul din Valea Ponoare 8 8 640 Munții Codru-Moma
528 28 / 1277 Peștera Dinților de Rechin 23 8 Masivul Piatra Craiului
529 22 / 2106 Peștera Nr. 1 din V. Urzicarului 11 7 Munții Retezat
530 17 / 2141 Peștera Nr.23 din Baz. Cernei (P. Nr.8 din Ciuceava Frasinului) 30 9 888 Munții Godeanu
531 4 / 3116 Peştera nr. 1 din V. Bulzeşti 16 480 Munții Metaliferi
532 23 / 2110 Peștera cu Gât 15 Munții Vâlcan
533 81 / 2141 Peștera Cotită din Ciuceava Văcăriei 33 9 Munții Godeanu
534 41 / 2120 Peștera Nr.5 din Piatra Mare 21 6 480 Munții Mehedinți
535 45 / 2105 Peștera Nr.10 de deasupra Ponorului IV 15 4 1.270 Munții Retezat
536 8 / 2272 Peştera cu Cristale de pe Goblicanu 14 5 Munții Poiana Ruscă
537 18 / 3405 Peştera Mică din Vârtop 5 1 1.200 Munții Bihor
538 126 / 2140 Peștera cu Săritoare din Ciuceava Mare 39 18 Munții Vâlcan
539 17 / 2231 Peştera Cetate 51 20 710 Munții Aninei
540 39 / 2233 Peştera cu Formaţiuni 14 435 Munții Aninei
541 46 / 2118 Peștera-Aven din Dl. Scumpiei 25 7 Munții Vâlcan
542 27 / 2104 Peștera Nr.5 din Scocul Scorotei 15 3 1.150 Munții Retezat
543 44 / 2140 Peștera cu Excentrite 99 4 1.180 Munții Vâlcan
544 7 / 2242 Peștera din Șoseaua Stârnicului 11 4 280 Munții Domanului
545 6 / 2060 Peștera Nr. 6 din V. Roșia 10 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
546 27 / 2132 Peștera Nr.3 de la Moară din Valea Miclescu 75 4 Podișul Mehedinți
547 6 / 2118 Peștera de la Steiul lui Vintilă din Valea Calului 40 3 Munții Vâlcan
548 2 / 2135 Potcoava 10 445 Podișul Mehedinți
549 1 / 1153 Peştera cu Izvor 20 4 1.692 Muntele Hășmașu Mare
550 5 / 3405 Ponorul Mic de după Deluţ 60 16 1.270 Munții Bihor
551 1 / 2132 Avenul-Peșteră de la Pietre (P. de la Petri) 105 25 550 Podișul Mehedinți
552 28 / 2116 Peștera din Dealul Chicera 23 5 Munții Vâlcan
553 7 / 2211 Peștera lui Carafil 51 15 Munții Almăjului
554 56 / 3406 Peştera cu Săliţă de pe Valea Sohodolului 9 3 908 Munții Bihor
555 28 / 3410 Izbucul cu Sifon 5 1 1.200 Munții Bihor
556 59 / 1262 Peștera din Peretele Podului 11 1 Masivul Piatra Craiului
557 76 / 2114 Peștera Nr.8 din Valea Măcrișului 19 1 Munții Vâlcan
558 70 / 2144 Peștera Nr.1 din Cracul Peșterii 10 460 Munții Cernei
559 2 / 03-12 Peștera lui Babuți 6 2 Masivul Leaota
560 3 / 2145 Peștera Nr.2 din Zgăul Peșterii 57 6 Munții Mehedinți
561 24 / 3402 Peştera Buclei Strâmte de la Colţul Morii 5 Munții Bihor
562 59 / 2112 Peștera Nr.49 din Valea Bratcu (Peștera cu Ulcioare) 24 3 Munții Vâlcan
563 2 / 2147 Peştera de sub Şoim 550 Munții Mehedinți
564 35 / 3406 Avenul - Dolină de lângă Sohodol II 5 5 Munții Bihor
565 47 / 2113 Avenul din Fața Bordului Dobriței Munții Vâlcan
566 33 / 2143 Peștera Nr.3 din Geanțul Cernei 17 3 Munții Mehedinți
567 21 / 1261 Peștera Diaclazei Oblice 12 2 Masivul Piatra Craiului
568 6 / 2122 Peștera Nr.6 din Valea Lupșa 35 15 390 Munții Mehedinți
569 11 / 2144 Peștera Nr. 50 din Bazinul Cernei 41 16 383 Munții Cernei
570 49 / 2110 Peștera Nr.15 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 2 1.155 Munții Vâlcan
571 7 / 1201 Peștera Gaura de Piatră din V. Morii (Gaura de Piatră) 45 4 Munții Oltului
572 11 / 2111 Peștera Vulpii Nr.3 (Peștera cu Două Intrări) 10 2 Munții Vâlcan
573 46 / 2142 Peștera Nr.22 din Geanțu Sec 19 5 Munții Mehedinți
574 4 / 3142 Peştera nr. 4 de la Fântâna Niculii (P. Feciorului; P. din Picuiul) 18 10 570 Munții Metaliferi
575 107 / 2142 Peștera Nr.8 din Boldul Corcoaia 17 2 Munții Mehedinți
576 2 / 1023 Pestera Măiereni 180 14 Munții Rodnei
577 118 / 2105 Peștera Nr.1 din Cracul Stânii Tomii 52 5 1.110 Munții Retezat
578 60 / 1277 Peștera cu Rotonde 28 1 Masivul Piatra Craiului
579 1 / 3114 Peştera Ionileşti (P. Bulzului) 386 59 690 Munții Metaliferi
580 25 / 2107 Peștera Nr.5 din Dl. Bulzu 11 2 1.150 Munții Retezat
581 49 / 2141 Peștera Vulpilor din Ciuceava Frasinului 21 2 913 Munții Godeanu
582 19 / 1278 Peștera Strâmtă 12 2 Masivul Piatra Craiului
583 113 / 2141 Peștera Știrbă din Ciuceava Prihodu Mare 13 3 Munții Godeanu
584 2 / 1110 Peştera Ciobanului 24 5 950 Munții Bistriței
585 55 / 2273 Peștera cu Țânțari 32 2 Munții Poiana Ruscă
586 13 / 2105 Peștera de sub Stâncă din Cheile Jiului de Vest (Ponorul IV) 37 10 1.110 Munții Retezat
587 78 / 2105 Peștera Nr.15 de deasupra Ponorului II 10 1 1.195 Munții Retezat
588 94 / 2140 Peștera cu Prispă din Ciuceava Neagră 14 3 950 Munții Vâlcan
589 9 / 1277 Peștera Podului Dâmboviței 9 1 Masivul Piatra Craiului
590 158 / 2140 Peștera cu Floricele din Ciuceava Mare 18 4 Munții Vâlcan
591 27 / 2236 Peştera cu Horn din Peretele Galaţului 14 7 Munții Aninei
592 28 / 2103 Peștera Surpată din Valea Găuroane 15 2 1.300 Munții Retezat
593 10 / 2140 Peștera de sub Boltă din Ciuceava Sturu 15 9 1.180 Munții Vâlcan
594 29 / 2236 Ponorul din Platou 52 9 Munții Aninei
595 29 / 2103 Peștera Nr. 14 din Valea Găuroane 10 3 Munții Retezat
596 11 / 2140 Peștera din Cazan 31 10 1.160 Munții Vâlcan
597 48 / 2117 Peștera Nr.2 din Valea Sohodolului 17 3 325 Munții Vâlcan
598 6 / 2101 Avenul nr.1 din Scocul Stănuleţi 27 18 1.850 Munții Retezat
599 2 / 3445 Avenul Astupat de sub Râme 15 8 1.350 Munții Bihor
600 6 / 05-11 Peștera Nr. 1 din Dl. Zâmți 21 3