Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 7800 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8179peşteri
228utilizatori
167resurse
96incidente
235sifoane
GRATUITpt. speologi

8181 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
101 118 / 2105 Peștera Nr.1 din Cracul Stânii Tomii 52 5 1.110 Munții Retezat
102 60 / 1277 Peștera cu Rotonde 28 1 Masivul Piatra Craiului
103 1 / 3114 Peştera Ionileşti (P. Bulzului) 386 59 690 Munții Metaliferi
104 25 / 2107 Peștera Nr.5 din Dl. Bulzu 11 2 1.150 Munții Retezat
105 49 / 2141 Peștera Vulpilor din Ciuceava Frasinului 21 2 913 Munții Godeanu
106 19 / 1278 Peștera Strâmtă 12 2 Masivul Piatra Craiului
107 113 / 2141 Peștera Știrbă din Ciuceava Prihodu Mare 13 3 Munții Godeanu
108 2 / 1110 Peştera Ciobanului 24 5 950 Munții Bistriței
109 55 / 2273 Peștera cu Țânțari 32 2 Munții Poiana Ruscă
110 13 / 2105 Peștera de sub Stâncă din Cheile Jiului de Vest (Ponorul IV) 37 10 1.110 Munții Retezat
111 78 / 2105 Peștera Nr.15 de deasupra Ponorului II 10 1 1.195 Munții Retezat
112 94 / 2140 Peștera cu Prispă din Ciuceava Neagră 14 3 950 Munții Vâlcan
113 9 / 1277 Peștera Podului Dâmboviței 9 1 Masivul Piatra Craiului
114 158 / 2140 Peștera cu Floricele din Ciuceava Mare 18 4 Munții Vâlcan
115 27 / 2236 Peştera cu Horn din Peretele Galaţului 14 7 Munții Aninei
116 28 / 2103 Peștera Surpată din Valea Găuroane 15 2 1.300 Munții Retezat
117 10 / 2140 Peștera de sub Boltă din Ciuceava Sturu 15 9 1.180 Munții Vâlcan
118 67 / 2140 Peștera IV de la Frecuș (P. Nr.55 din Bazinul Cernei) 16 900 Munții Vâlcan
119 16 / 3432 Peştera cu Perle 181 21 Munții Bihor
120 5 / 2243 Peștera Romanovăț 40 680 Munții Domanului
121 47 / 2117 Peștera Nr.1 din Valea Sohodolului 11 2 340 Munții Vâlcan
122 5 / 2101 Peştera de sub Stănuletele Mic 12 2 1.800 Munții Retezat
123 5 / 1262 Avenul din Grind (Gaura din Funduri) 220 122 1.645 Masivul Piatra Craiului
124 1 / 3445 Avenul Ascuns de sub Râme 12 6 1.340 Munții Bihor
125 5 / 05-11 Peștera cu Lilieci 19
126 25 / 2117 Peștera Activă din Tihomir 22 1 Munții Vâlcan
127 34 / 2227 Avenul cu Apă din Begul Mic 27 27 Munții Locvei
128 29 / 3403 Peştera II de sub Şa 6 1 1.050 Munții Bihor
129 27 / 1262 Peștera din Valea Ursului 9 Masivul Piatra Craiului
130 44 / 2114 Peștera "G-3" din Valea Gropului 13 6 615 Munții Vâlcan
131 37 / 2144 Peștera Nr.2 din Valea Presacina 11 2 330 Munții Cernei
132 28 / 1263 Peștera Prieteniei 10 Masivul Piatra Craiului
133 3 / 2125 Peștera de la Suliți Munții Mehedinți
134 108 / 2114 Peștera Nr.6 din Cleanțul de la Contu 15 3 550 Munții Vâlcan
135 103 / 2144 Peștera Nr.7 din Geanțu Ineleț 13 2 400 Munții Cernei
136 25 / 2230 Peştera nr. 3 din Faţa Râului 25 5 216 Munții Aninei
137 39 / 3402 Abriul Mic din Valea Butanciului 4 Munții Bihor
138 19 / 1241 Peștera Nr. 1 de la Păstrăvărie 10 2 Masivul Bucegi
139 50 / 3410 Peştera din Afluentul I al Pîrîului Vacii 8 3 1.275 Munții Bihor
140 126 / 2142 Peștera din Peretele Og. cu Peșteri 28 10 Munții Mehedinți
141 22 / 1260 Peștera Grohotișului Galben Masivul Piatra Craiului
142 76 / 2113 Peștera Nr.24 din Sturi 12 8 660 Munții Vâlcan
143 9 / 2143 Peștera Nr.3 de sub Medved 16 2 750 Munții Mehedinți
144 6 / 2123 Peștera Nr.2 din Steiul Orzeștilor 36 3 331 Munții Mehedinți
145 76 / 2110 Peștera cu Frunze din Cioaca Ursului 32 7 1.180 Munții Vâlcan
146 11 / 2142 Peștera Mare din Cheile Râmnuței 106 4 Munții Mehedinți
147 3 / 2275 Peştera de la Roşcani 134 8 Munții Poiana Ruscă
148 2 / 1210 Peștera Mică din Cheile Pârâului Alb 12 2 Munții Oltului
149 32 / 2112 Peștera Nr.22 din Valea Bratcu 21 2 Munții Vâlcan
150 75 / 2142 Peștera Nr.2 din Dosu Hermanului 60 12 Munții Mehedinți
151 11 / 3150 Peştera nr. 3 de sub Hula Dâmbăului 15 1.290 Munții Metaliferi
152 2 / 3610 Avenul din Valea Ponoare 8 8 640 Munții Codru-Moma
153 28 / 1277 Peștera Dinților de Rechin 23 8 Masivul Piatra Craiului
154 22 / 2106 Peștera Nr. 1 din V. Urzicarului 11 7 Munții Retezat
155 17 / 2141 Peștera Nr.23 din Baz. Cernei (P. Nr.8 din Ciuceava Frasinului) 30 9 888 Munții Godeanu
156 4 / 3116 Peştera nr. 1 din V. Bulzeşti 16 480 Munții Metaliferi
157 23 / 2110 Peștera cu Gât 15 Munții Vâlcan
158 81 / 2141 Peștera Cotită din Ciuceava Văcăriei 33 9 Munții Godeanu
159 41 / 2120 Peștera Nr.5 din Piatra Mare 21 6 480 Munții Mehedinți
160 45 / 2105 Peștera Nr.10 de deasupra Ponorului IV 15 4 1.270 Munții Retezat
161 8 / 2272 Peştera cu Cristale de pe Goblicanu 14 5 Munții Poiana Ruscă
162 18 / 3405 Peştera Mică din Vârtop 5 1 1.200 Munții Bihor
163 126 / 2140 Peștera cu Săritoare din Ciuceava Mare 39 18 Munții Vâlcan
164 17 / 2231 Peştera Cetate 51 20 710 Munții Aninei
165 39 / 2233 Peştera cu Formaţiuni 14 435 Munții Aninei
166 46 / 2118 Peștera-Aven din Dl. Scumpiei 25 7 Munții Vâlcan
167 27 / 2104 Peștera Nr.5 din Scocul Scorotei 15 3 1.150 Munții Retezat
168 44 / 2140 Peștera cu Excentrite 99 4 1.180 Munții Vâlcan
169 7 / 2242 Peștera din Șoseaua Stârnicului 11 4 280 Munții Domanului
170 6 / 2060 Peștera Nr. 6 din V. Roșia 10 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
171 27 / 2132 Peștera Nr.3 de la Moară din Valea Miclescu 75 4 Podișul Mehedinți
172 6 / 2118 Peștera de la Steiul lui Vintilă din Valea Calului 40 3 Munții Vâlcan
173 2 / 2135 Potcoava 10 445 Podișul Mehedinți
174 1 / 1153 Peştera cu Izvor 20 4 1.692 Muntele Hășmașu Mare
175 5 / 3405 Ponorul Mic de după Deluţ 60 16 1.270 Munții Bihor
176 1 / 2132 Avenul-Peșteră de la Pietre (P. de la Petri) 105 25 550 Podișul Mehedinți
177 28 / 2116 Peștera din Dealul Chicera 23 5 Munții Vâlcan
178 7 / 2211 Peștera lui Carafil 51 15 Munții Almăjului
179 56 / 3406 Peştera cu Săliţă de pe Valea Sohodolului 9 3 908 Munții Bihor
180 28 / 3410 Izbucul cu Sifon 5 1 1.200 Munții Bihor
181 59 / 1262 Peștera din Peretele Podului 11 1 Masivul Piatra Craiului
182 76 / 2114 Peștera Nr.8 din Valea Măcrișului 19 1 Munții Vâlcan
183 70 / 2144 Peștera Nr.1 din Cracul Peșterii 10 460 Munții Cernei
184 2 / 03-12 Peștera lui Babuți 6 2 Masivul Leaota
185 3 / 2145 Peștera Nr.2 din Zgăul Peșterii 57 6 Munții Mehedinți
186 24 / 3402 Peştera Buclei Strâmte de la Colţul Morii 5 Munții Bihor
187 59 / 2112 Peștera Nr.49 din Valea Bratcu (Peștera cu Ulcioare) 24 3 Munții Vâlcan
188 2 / 2147 Peştera de sub Şoim 550 Munții Mehedinți
189 35 / 3406 Avenul - Dolină de lângă Sohodol II 5 5 Munții Bihor
190 47 / 2113 Avenul din Fața Bordului Dobriței Munții Vâlcan
191 33 / 2143 Peștera Nr.3 din Geanțul Cernei 17 3 Munții Mehedinți
192 21 / 1261 Peștera Diaclazei Oblice 12 2 Masivul Piatra Craiului
193 6 / 2122 Peștera Nr.6 din Valea Lupșa 35 15 390 Munții Mehedinți
194 11 / 2144 Peștera Nr. 50 din Bazinul Cernei 41 16 383 Munții Cernei
195 49 / 2110 Peștera Nr.15 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 2 1.155 Munții Vâlcan
196 7 / 1201 Peștera Gaura de Piatră din V. Morii (Gaura de Piatră) 45 4 Munții Oltului
197 50 / 2110 Peștera Nr.16 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 4 1.120 Munții Vâlcan
198 8 / 1201 Peștera din Durduia 35 4 Munții Oltului
199 43 / 2142 Peștera Nr.14 din Ogașul lui Hârțăucă 17 3 Munții Mehedinți
200 5 / 3142 Peştera nr. 2 din V. Glodului 16 10 570 Munții Metaliferi