Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
259utilizatori
187resurse
98incidente
196sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7201 103 / 3425 Peştera IV de la Faţa Laurului Bihor 14 460 Munții Bihor
7202 (04)2 / 620 - Peștera cu Cornișă 11 Subcarpații Getici
7203 22 / 2120 Peștera Nr.12 de la Cloșani 14 430 Munții Mehedinți
7204 3 / 3116 Peştera Curtea Podieşului 15 400 Munții Metaliferi
7205 3 / 3121 Peştera cu Zid de Sus (Hunfálvy János barlang) Hunedoara - Crăciuneşti 110 450 Munții Metaliferi
7206 3 / 3130 Peştera din Valea Mică Hunedoara Munții Metaliferi
7207 2 / 3313 Peștera "La Coș" Alba - Runc, Ocoliș Munții Gilău
7208 113 / 3425 Peştera de la Zvârluşul Şoimului Bihor 62 515 Munții Bihor
7209 1 / 3132 Peştera I din V. Bobâlna Hunedoara - Bobâlna Munții Metaliferi
7210 5 / 1122 Grota din Stânca Vamoșului Harghita - Borsec Munții Giurgeului
7211 18 / 3141 Peştera Bârlogul din Corabia 19 630 Munții Metaliferi
7212 5 / 1145 Pestera Podu Bardosului 70 700 Masivul Suhard
7213 16 / 3150 Peştera nr. 8 din Hula Dâmbăului 20 1.320 Munții Metaliferi
7214 4 / 3401 Izbucul de la Vâlceaua 820 Munții Bihor
7215 3 / 3211 Peştera II din V. Pravului Alba - Cheia Munții Trascăului
7216 6 / 3100 Peştera La Dâmb la Hudă 25 710 Munții Metaliferi
7217 5 / 4050 Peştera Bulţii Cluj - Izvoru Crisului 365 Podișul Someșan
7218 7 / 3212 Peştera nr. 4 din Faţa Pietrii Alba 16 Munții Trascăului
7219 145 / 3425 Peştera Diaclazei de deasupra Hidrei Bihor Munții Bihor
7220 15 / 3403 Peştera de la Gura Sohodolului Gheţarului 13 1.040 Munții Bihor
7221 23 / 2132 Peștera din Boldul Moșului 49 Podișul Mehedinți
7222 4 / 3221 Peştera Cloţii Alba Munții Trascăului
7223 11 / 3230 Peştera Ungurească Cluj - Cheia, Petreştii de Jos 75 Munții Trascăului
7224 24 / 2066 Gura Poienii Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7225 7 / 2231 Peştera Complet Luminată 12 Munții Aninei
7226 59 / 2273 Peştera "23 August" din V. Bega Poienii 16 Munții Poiana Ruscă
7227 87 / 2140 Peștera Fisurii din Ciuceava Neagră 11 888 Munții Vâlcan
7228 119 / 2140 Peștera Mică a Fachirului de la Lacu Rății Munții Vâlcan
7229 37 / 2233 Peştera cu Surplombă 11 448 Munții Aninei
7230 16 / 2141 Peștera Nr.22 din Baz. Cernei (P. Nr.7 din Ciuceava Frasinului) 55 910 Munții Godeanu
7231 64 / 2141 Peștera Babei din Ciuceava Chicerii 27 Munții Godeanu
7232 80 / 2141 Peștera Mască I din Ciuceava Văcăriei 12 Munții Godeanu
7233 68 / 4001 Peştera Bisericuţei Sălaj - Purcăreţ Podișul Someșan
7234 11 / 3707 Peştera nr.4 din Cheile Videi Bihor - Lunca Sprie 5 Munții Pădurea Craiului
7235 55 / 2063 Peștera Nr.11 din Versantul Stâng al Ciclovinei Hunedoara 9 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7236 2 / 3432 Peştera I din Peretele Gardului Bihor 10 820 Munții Bihor
7237 36 / 2065 Peștera Nr.14 din Muntele Lola Hunedoara 11 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7238 20 / 2143 Peștera Nr.8 din Valea Țăsna 26 Munții Mehedinți
7239 29 / 2241 Avenul nr.3 de la Prunii lui Miclea Caraş-Severin - Iabalcea 498 Munții Domanului
7240 87 / 2144 Peștera Mare de la Scări 11 400 Munții Cernei
7241 66 / 2246 Avenul Mănușii Caraş-Severin 700 Munții Domanului
7242 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor - Damiş 45 Munții Pădurea Craiului
7243 30 / 3406 Abriul Triunghiular pe Diaclază 5 877 Munții Bihor
7244 58 / 3406 Peştera Scundă de pe Valea Sohodolului 4 Munții Bihor
7245 64 / 1200 Peștera nr. 64 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 5 Munții Perșani
7246 77 / 3406 Peştera V de la Hoancele Căldărilor 10 Munții Bihor
7247 38 / 2227 Peștera de la Cremenița 5 Munții Locvei
7248 18 / 2068 Peștera din Prislopul Babei Hunedoara 7 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7249 15 / 1271 Peștera de la Mormântul Florichii 7 Masivul Piatra Craiului
7250 39 / 2240 Peștera Nr.7 din Crno Polie Caraş-Severin 22 Munții Domanului
7251 16 / 1272 Peștera cu Policandru de Piatră Argeş 11 Masivul Piatra Craiului
7252 56 / 2240 Gaura Vulpii Caraş-Severin 6 395 Munții Domanului
7253 27 / 1272 Peștera Puilor de Vulpe Argeş 25 Masivul Piatra Craiului
7254 14 / 3404 Ponorul din Crestătură Alba 11 1.060 Munții Bihor
7255 47 / 1272 Peștera Ospățul Vulpilor Argeş 9 Masivul Piatra Craiului
7256 17 / 3404 Abriul de lângă Coiba Mică Alba - Casa de Piatră 5 1.030 Munții Bihor
7257 3 / 2245 Peștera Secu Nr.2 (fost Peștera Secu Nr.3) Caraş-Severin - Secu 30 Munții Domanului
7258 92 / 1275 Peștera Nr. 11 din Gangul Crovului Argeş 10 Masivul Piatra Craiului
7259 4 / 3113 Peştera deJos de la Podul Natural Hunedoara - Bulzeştii de Jos Munții Metaliferi
7260 22 / 3113 Peştera nr. 13 din Valea Bulzeşti Hunedoara 16 Munții Metaliferi
7261 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor - Roşia Munții Pădurea Craiului
7262 27 / 3601 Peştera de la Băi (P. Izvorul Ursului; Grota Ursului) Arad - Moneasa 11 320 Munții Codru-Moma
7263 4 / 3711 Peştera de la Iacoboaia Bihor 25 Munții Pădurea Craiului
7264 3 / 1206 Peștera de sub Vârf Munții Oltului
7265 53 / 3725 Peştera Podireului VI Bihor - Vadu Crişului 11 318 Munții Pădurea Craiului
7266 22 / 3726 Peştera din Homorâş Bihor Munții Pădurea Craiului
7267 57 / 3726 Peştera Mătilună Bihor Munții Pădurea Craiului
7268 5 / 1260 Peștera din Padina Șindrilăriei Masivul Piatra Craiului
7269 18 / 1260 Avenul din V. Podurilor-Ciorunguța Masivul Piatra Craiului
7270 2 / 2232 Peştera de la Găuri Caraş-Severin Munții Aninei
7271 17 / 1261 Peștera Suspendată 8 Masivul Piatra Craiului
7272 12 / 2277 Peştera Mică de la Cerişor Hunedoara - Cerişor 18 Munții Poiana Ruscă
7273 29 / 1262 Peștera Hoților 29 986 Masivul Piatra Craiului
7274 62 / 2237 Peştera Cârneală nr. 5 Caraş-Severin 8 700 Munții Aninei
7275 61 / 1262 Peștera din Brâna Pietrii 8 Masivul Piatra Craiului
7276 4 / 03-12 Peștera Tezaurului 16 Masivul Leaota
7277 107 / 3707 Peştera nr. 57 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 5 Munții Pădurea Craiului
7278 11 / 2051 Peștera Nr. 7 din Cheile Galbenului (Peștera de lângă Grohotiș) Gorj 14 Munții Parâng
7279 27 / 2051 Peștera Nr. 15 din Valea Galbenului Gorj 44 Munții Parâng
7280 36 / 3430 Peştera Neagră Bihor 19 Munții Bihor
7281 5 / 2064 Peștera Nr. 2 din Coasta Vacii de la Federi Hunedoara 700 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7282 9 / 3112 Peştera nr. 3 din Dragu Brad 18 1.020 Munții Metaliferi
7283 41 / 2064 Peștera Nr. 1 din Lunca Ponorului Hunedoara 11 800 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7284 132 / 3720 Peştera nr. 1 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor - Remeți Munții Pădurea Craiului
7285 9 / 2107 Peștera cu Diaclază 10 Munții Retezat
7286 23 / 2110 Peștera cu Gât 15 Munții Vâlcan
7287 05/12 / 3603 Peștera nr. 12 din Valea Honţiş Arad Munții Zărandului
7288 17 / 3023 Peştera Uscată Arad 8 Munții Zărandului
7289 57 / 3601 Avenul cu Rădăcini Arad 5 Munții Codru-Moma
7290 39 / 2112 Peștera Nr.29 din Valea Bratcu 74 Munții Vâlcan
7291 ? / 2114 Peștera Floriilor Gorj - Runcu 760 Munții Vâlcan
7292 3 / 2116 Peștera Pisăreilor din Valea Pârgavu 95 Munții Vâlcan
7293 20 / 2116 Peștera de la Păstrăvăria Tismana Gorj - Tismana Munții Vâlcan
7294 2 / 4041 Peştera Diaclazei Sălaj - Stana 12 Podișul Someșan
7295 4 / 5012 Peştera Nr. 4 de la Călugărul Tulcea - Enisala 11 15 Dobrogea de Nord
7296 1 / 2130 Peştera Zaton Mehedinţi 105 349 Podișul Mehedinți
7297 1 / 1241 Pestera Ialomitei Dâmboviţa Masivul Bucegi
7298 16 / 5110 Peştera cu Apă de la Lacul Taşaul Constanţa 90 Dobrogea Centrală
7299 1 / 3706 Poşiştăul din Dealul Teiuş Bihor - Lunca Sprie Munții Pădurea Craiului
7300 16 / 5205 Peştera - abri din Canaraua de pe Graniţă Constanţa 11 Dobrogea de Sud