Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 7800 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8179peşteri
222utilizatori
167resurse
96incidente
235sifoane
GRATUITpt. speologi

8179 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7901 18 / 2230 Peştera lui Mircea Munții Aninei
7902 5 / 1263 Peștera Ceardacul Stanciului Masivul Piatra Craiului
7903 21 / 1263 Peștera Pârâului din Plai Masivul Piatra Craiului
7904 4 / 05-11 Peștera de la Cușmed
7905 9 / 2042 Avenul din Claia Strâmbă Vâlcea Munții Căpățânei
7906 6 / 2054 Peștera cu Apă din Calea Gropului Munții Parâng
7907 7 / 2103 Avenul din Găunoasa Munții Retezat
7908 6 / 3701 Peştera din Perete Munții Pădurea Craiului
7909 20 / 2133 Peştera Mare din Fluierea Podișul Mehedinți
7910 ? / 3132 Peştera Mică de la Cepturari Hunedoara Munții Metaliferi
7911 ? / Peştera 1 din Cariera de la Vadu-Crişului Bihor Munții Pădurea Craiului
7912 11 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Negrului (Peștera cu Meandre) Hunedoara Munții Vâlcan
7913 05/3 / 3603 Peștera nr. 3 din Valea Honţiş Arad Munții Zărandului
7914 ? / 2114 Peştera de la Mansardă Gorj Munții Vâlcan
7915 17 / 2114 Peștera Adâncă Munții Vâlcan
7916 10 / 2116 Avenul din Dolină de la Chicură Munții Vâlcan
7917 87 / 2064 Avenul Vârful Albele Hunedoara Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7918 1 / 5102 Peştera din Canaraua Hârşovei Constanţa Dobrogea Centrală
7919 1 / 5202 Peştera nr. 1 de la Alimanu Constanţa Dobrogea de Sud
7920 46 / 3726 Peştera şi Izbucul Izbândiş Bihor 121 373 Munții Pădurea Craiului
7921 7 / 5205 Peştera nr. 1 din Canaraua 6 din Valea Seacă a Oltinei Constanţa Dobrogea de Sud
7922 ? / 3440 Ponorul Renghii Bihor Munții Bihor
7923 3 / 3021 Avenul Frăguţa Hunedoara Munții Zărandului
7924 25 / 2273 Peștera din Dolina Ponor Timiş 620 Munții Poiana Ruscă
7925 2 / 3311 Peștera II de la Pietrele Roșii Munții Gilău
7926 121 / 3425 Peştera Labirintului Mic Bihor 535 Munții Bihor
7927 2 / 1143 Peștera Laptelui de Piatră Masivul Suhard
7928 4 / 3154 Peştera IV din Hăldăhaia Munții Metaliferi
7929 4 / 2048 Peștera Roșie Munții Căpățânei
7930 7 / 2237 Peștera de la Izvarniță Caraş-Severin Munții Aninei
7931 3 / 3220 Cada de pe Vf. Cheii din Cheile Râmeţi Alba 1.100 Munții Trascăului
7932 5 / 2147 Peştera lui Imbre 700 Munții Mehedinți
7933 5 / 3226 Hornul din Piatra Secuiului Alba Munții Trascăului
7934 2 / 3230 Peştera Mare a lui Balica (P. Cetăţeaua Mare) Cluj Munții Trascăului
7935 3 / 3231 Peştera Mică a lui Balica (P. Cetăţeaua Mică) Cluj Munții Trascăului
7936 5 / 2277 Peştera Căpruţa Hunedoara Munții Poiana Ruscă
7937 96 / 2140 Peștera Stâncii Înțepenite din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7938 112 / 2140 Peștera de sub Păpădie din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7939 2 / 3614 Peştera II de la Căsoaia 390 Munții Codru-Moma
7940 12 / 3610 Avenul Smidei Munții Codru-Moma
7941 7 / 3706 Poşiştăul de la Preguz Bihor Munții Pădurea Craiului
7942 51 / 2066 Avenul Decovil Hunedoara Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7943 55 / 1275 Peștera Dracului Argeş Masivul Piatra Craiului
7944 12 / 3113 Peştera nr. 3 din Ch. Ribicioarei Hunedoara Munții Metaliferi
7945 30 / 3113 Peştera Topliţa nr. 5 Hunedoara Munții Metaliferi
7946 10 / 3708 Avenul de la Stanul Biserica Bihor Munții Pădurea Craiului
7947 65 / 3707 Peştera Luieş Bihor Munții Pădurea Craiului
7948 4 / 1262 Avenul Inferior (Av. Înfundat) Masivul Piatra Craiului
7949 6 / 1263 Avenul din Curtea Ceardacului Masivul Piatra Craiului
7950 2 / 2051 Peștera Țiganului (Peștera Muierii II) Gorj Munții Parâng
7951 28 / 2060 Peștera Tunel Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7952 74 / 3726 Avenul Prodan Bihor Munții Pădurea Craiului
7953 42 / 2133 Peştera lui Izverceanu Podișul Mehedinți
7954 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor Munții Pădurea Craiului
7955 12 / 2110 Peștera de la Pepiniera Negrului Munții Vâlcan
7956 (05)1 / 3003 Peștera de la Confluență Arad Munții Zărandului
7957 18 / 2114 Peștera de la Bogdana Munții Vâlcan
7958 2 / 07-34 Abriul de la Albac Alba Munții Bihor
7959 8 / 3425 Avenul de la Ciungi Munții Bihor
7960 1 / 3414 Peștera Smeilor de la Onceasa Bihor Munții Bihor
7961 32 / 2045 Pestera Valea Bistritei Vâlcea 830 Munții Căpățânei
7962 2 / 5202 Peştera nr. 2 de la Alimanu Constanţa Dobrogea de Sud
7963 ? / Ponoarele din Groapa Prislopului Bihor Munții Pădurea Craiului
7964 3 / 3311 Peștera din Mt. Vulturesei Munții Gilău
7965 ? / Avenul cu două intrări de la Izvoul Rece Bihor 9 Munții Bihor
7966 3 / 1143 Peștera Suhard Masivul Suhard
7967 ? / Peştera Vânătările Ponorului Alba
7968 5 / 3154 Peştera V din Hăldăhaia Munții Metaliferi
7969 5 / 2048 Peștera Starețului Munții Căpățânei
7970 1 / 1202 Peștera de la Lupșa Munții Oltului
7971 2 / 2275 Peştera de la Săluri Munții Poiana Ruscă
7972 4 / 3220 Peştera lui Salomea din Cheile Râmeţi Alba Munții Trascăului
7973 39 / 3403 Peştera I de sub Sturu 1.000 Munții Bihor
7974 3 / 3230 Peştera "La Cuptor" Cluj Munții Trascăului
7975 1 / 3151 Pestera din Podul Cirii Munții Metaliferi
7976 5 / 3230 Peştera Modoloaia Cluj Munții Trascăului
7977 6 / 2274 Peştera din Valea Burenesii Munții Poiana Ruscă
7978 6 / 2277 Peştera din Muchia Curechiului Hunedoara Munții Poiana Ruscă
7979 4 / 3612 Avenul Negaia Bihor 630 Munții Codru-Moma
7980 8 / 3612 Avenul din Dâmbul Renţarului Bihor Munții Codru-Moma
7981 6 / 3611 Avenul din Dâmbul Boianului Bihor 59 Munții Codru-Moma
7982 13 / 3113 Peştera nr. 5 din Ch. Ribicioarei Hunedoara Munții Metaliferi
7983 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor Munții Pădurea Craiului
7984 11 / 2230 Avenul Cutezătorii Munții Aninei
7985 3 / 3703 Peştera din Preluca Medreni Bihor Munții Pădurea Craiului
7986 13 / 3708 Peştera Mică de la Bongău Bihor Munții Pădurea Craiului
7987 7 / 1263 Peștera din Brâuleț Masivul Piatra Craiului
7988 15 / 2042 Peștera Ursului Vâlcea Munții Căpățânei
7989 3 / 2051 Peștera Pârcălabului Gorj Munții Parâng
7990 29 / 2060 Peștera cu Rozătoare Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7991 7 / 2214 Peştera cu Apă de la Lalca Munții Almăjului
7992 64 / 2273 Avenul Dâmbul cu Fereştile Munții Poiana Ruscă
7993 13 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Strugului Munții Vâlcan
7994 19 / 1202 Avenul lui Tomiţă Munții Oltului
7995 (05)2 / 3003 Peștera de la Văsoaia Arad Munții Zărandului
7996 50 / 2226 Peştera Tritonilor Caraş-Severin Munții Locvei
7997 146 / 2240 Peștera Izvorul de la Nuci Caraş-Severin Munții Domanului
7998 19 / 2114 Peștera de la "Sfredelitură" Munții Vâlcan
7999 9 / 3425 Avenul din Faţa Plaiului Munții Bihor
8000 ? / Izbucul Groieşului Bihor Munții Pădurea Craiului