Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
268utilizatori
190resurse
98incidente
202sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
6801 66 / 2142 Peștera Nr.7 din Geanțul Glodului 10 2 Munții Mehedinți
6802 66 / 2144 Peștera Nr.3 de pe Drăstănic 12 450 Munții Cernei
6803 66 / 2232 Avenul de lănga Terasament Caraş-Severin 32 23 Munții Aninei
6804 66 / 2238 Peștera Socolovăţ Nr.8 Caraş-Severin - Carașova 18 2 Munții Aninei
6805 66 / 2240 Peștera Sifon Caraş-Severin 17 3 400 Munții Domanului
6806 66 / 3707 Poşiştăul Balaurului Bihor - Luncasprie 17 14 320 Munții Pădurea Craiului
6807 66 / 2237 Peştera Ferecul Brazilor Caraş-Severin 5 3 550 Munții Aninei
6808 66 / 2236 Gaura de la Tunelul 4 Caraş-Severin 7 2 550 Munții Aninei
6809 66 / 3727 Peștera 3 de sub Masa Mică Bihor - Aștileu 9 1 328 Munții Pădurea Craiului
6810 66 / 2063 Peștera A.S.M.H (Peștera Știubei) Hunedoara 262 95 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6811 66 / 2064 Peștera din Valea Cetății Hunedoara 57 9 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6812 66 / 2046 Peștera F5 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 28 8 1.155 Munții Căpățânei
6813 66 / 2246 Avenul Mănușii Caraş-Severin 700 Munții Domanului
6814 67 / 3726 Peştera Devenţului 2 Bihor - Vadu-Crişului 34 2 365 Munții Pădurea Craiului
6815 67 / 2233 Avenul de lângă Drum Caraş-Severin 7 5 430 Munții Aninei
6816 67 / 4001 Peştera Vulpii Sălaj - Purcăreţ Podișul Someșan
6817 67 / 3720 Poşiştăul Copele din Piatra Acră Bihor - Remeți 46 23 Munții Pădurea Craiului
6818 67 / 3403 Peştera Diaclazei Oblice 14 6 890 Munții Bihor
6819 67 / 3406 Peştera Capcanei din Dealul Tăuz 16 2 1.040 Munții Bihor
6820 67 / 1200 Peștera nr. 67 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 8 Munții Perșani
6821 67 / 1275 Peștera Nr. 26 din Gangul Crovului Argeş 11 2 Masivul Piatra Craiului
6822 67 / 1276 Peștera cu Aven din Mt. Ghimbav Argeş 18 7 Masivul Piatra Craiului
6823 67 / 2105 Peștera Nr.6 amonte de Ponorul II 29 4 1.170 Munții Retezat
6824 67 / 2110 Peștera Nr.3 din Cheile Jiului de Vest 29 1 1.160 Munții Vâlcan
6825 67 / 2113 Peștera Nr.15 din Sturi 16 2 630 Munții Vâlcan
6826 67 / 2114 Peștera de lânga Peștera Mică de la Pătrunsa (Peștera R7) 30 11 Munții Vâlcan
6827 67 / 3425 Peştera Suspendată de la Arcadă Bihor - Sighiştel 9 4 515 Munții Bihor
6828 67 / 2140 Peștera IV de la Frecuș (P. Nr.55 din Bazinul Cernei) 16 900 Munții Vâlcan
6829 67 / 2141 Peștera Verde din Ciuceava Chicerii 21 11 Munții Godeanu
6830 67 / 2142 Peștera Nr.9 din Geanțul Glodului 19 1 Munții Mehedinți
6831 67 / 2144 Peștera Nr.4 de pe Drăstănic 14 445 Munții Cernei
6832 67 / 2232 Avenul din Ducinu Rău Caraş-Severin 9 7 Munții Aninei
6833 67 / 2238 Peștera Socolovăţ Nr.9 Caraş-Severin - Carașova 10 6 Munții Aninei
6834 67 / 2240 Peștera cu Horn Caraş-Severin 10 6 500 Munții Domanului
6835 67 / 3704 Avenul Nou Bihor Munții Pădurea Craiului
6836 67 / 3707 Peştera din Valea Jigoasa Bihor Munții Pădurea Craiului
6837 67 / 2237 Avenul din Cracul Molidului Caraş-Severin 21 16 700 Munții Aninei
6838 67 / 2236 Gaura de deasupra Tunelului 4 Caraş-Severin 8 3 560 Munții Aninei
6839 67 / 3727 Peștera 4 de sub Masa Mică Bihor - Aștileu 5 2 327 Munții Pădurea Craiului
6840 67 / 2063 Avenul Săpat Hunedoara 4 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6841 67 / 2064 Peștera Nr.1 de deasupra Șurii Mari Hunedoara 10 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6842 67 / 2046 Peștera G1 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 12 1 1.110 Munții Căpățânei
6843 68 / 3707 Peștera Vizu 1 (Viduța 1) Bihor - Lunca Sprie 930 3 350 Munții Pădurea Craiului
6844 68 / 2233 Peştera din Galeria de Prospecţiuni Caraş-Severin 75 19 300 Munții Aninei
6845 68 / 3726 Peştera Devenţului 3 Bihor - Vadul Crişului 157 10 370 Munții Pădurea Craiului
6846 68 / 4001 Peştera Bisericuţei Sălaj - Purcăreţ Podișul Someșan
6847 68 / 3403 Peştera cu Intrări Suspendate 11 4 870 Munții Bihor
6848 68 / 3406 Arcada de deasupra Izbucului Tăuz 30 20 925 Munții Bihor
6849 68 / 1200 Peștera nr. 68 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 17 3 Munții Perșani
6850 68 / 1275 Peștera Nr. 27 din Gangul Crovului Argeş 13 Masivul Piatra Craiului
6851 68 / 1276 Peștera Meandrelor Argeş 22 3 Masivul Piatra Craiului
6852 68 / 2105 Peștera Nr.7 amonte de Ponorul II 41 1 1.175 Munții Retezat
6853 68 / 2110 Peștera Nr.4 din Cheile Jiului de Vest 13 1.180 Munții Vâlcan
6854 68 / 2113 Peștera Nr.16 din Sturi 17 9 600 Munții Vâlcan
6855 68 / 2114 Peștera Nr.1 din Valea Măcrișului 14 3 580 Munții Vâlcan
6856 68 / 3425 Peştera Meandrului Bihor - Sighiştel 13 1 495 Munții Bihor
6857 68 / 2140 Peștera Tunel din Cotul Ciucevei Negre (P. Nr.56 din Bazinul Cernei) 44 855 Munții Vâlcan
6858 68 / 2141 Peștera fără Nume din Ciuceava Chicerii 13 Munții Godeanu
6859 68 / 2142 Peștera Nr.10 din Geanțul Glodului 16 1 Munții Mehedinți
6860 68 / 2144 Peștera Nr.5 de pe Drăstănic 50 4 430 Munții Cernei
6861 68 / 2232 Peștera cu Gheață Caraş-Severin 17 3 Munții Aninei
6862 68 / 2238 Peștera Gaura Socului Caraş-Severin - Carașova 7 3 Munții Aninei
6863 68 / 2240 Peștera Rece Caraş-Severin 6 1 495 Munții Domanului
6864 68 / 3720 Peştera nr. 2 cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor - Remeţi 41 6 540 Munții Pădurea Craiului
6865 68 / 2237 Peştera cu Viermi Caraş-Severin 25 4 650 Munții Aninei
6866 68 / 2236 Peştera de la Tunelul 4 Caraş-Severin - Anina 29 13 550 Munții Aninei
6867 68 / 3727 Avenul din Jurcanu Bihor - Astileu 5 3 365 Munții Pădurea Craiului
6868 68 / 2063 Peștera Nr.12 din Versantul Stâng al Ciclovinei Hunedoara 6 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6869 68 / 2064 Peștera Nr.2 de deasupra Șurii Mari Hunedoara 11 2 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6870 68 / 2046 Peștera G2 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 22 6 1.118 Munții Căpățânei
6871 69 / 3707 Peștera Vizu 2 (Viduța 2) Bihor - Lunca Sprie 2,032 41 358 Munții Pădurea Craiului
6872 69 / 3406 Izbucul de la Tăuz Alba - Garda de Sus 424 85 850 Munții Bihor
6873 69 / 2233 Peştera de sub Vârful Ceiu Caraş-Severin 33 3 Munții Aninei
6874 69 / 4001 Peştera Vulpii de sub Poiană Maramureş - Mesteacăn 105 7 Podișul Someșan
6875 69 / 3403 Peştera I de la Prag 10 3 850 Munții Bihor
6876 69 / 1200 Peștera nr. 69 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 42 4 Munții Perșani
6877 69 / 2063 Peștera Aven de la Ponorul Robului Hunedoara 11 5 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6878 69 / 2064 Peștera de sub Bordu Mare Hunedoara 18 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6879 69 / 1275 Peștera Nr. 28 din Gangul Crovului Argeş 13 5 Masivul Piatra Craiului
6880 69 / 1276 Peștera-Aven „Trecerea” Argeş 6 5 Masivul Piatra Craiului
6881 69 / 2105 Peștera Nr.8 amonte de Ponorul II 26 1.180 Munții Retezat
6882 69 / 2110 Peștera Nr.1 din Dealul Rece 11 1.110 Munții Vâlcan
6883 69 / 2113 Peștera Nr.17 din Sturi 11 2 610 Munții Vâlcan
6884 69 / 2114 Peștera Nr.2 din Valea Măcrișului 15 2 580 Munții Vâlcan
6885 69 / 3425 Peştera cu Canion Bihor - Sighiştel 28 5 Munții Bihor
6886 69 / 2140 Peștera V de la Frecuș (P. Nr.15 din Bazinul Cernei) 85 7 843 Munții Vâlcan
6887 69 / 2141 Avenul Frumoasei din Ciuceava Chicerii 16 14 Munții Godeanu
6888 69 / 2142 Peștera Nr.23 din Geanțul Sec 10 5 Munții Mehedinți
6889 69 / 2144 Peștera Nr.3 din Cracul Peșterii 15 3 440 Munții Cernei
6890 69 / 2232 Avenul din Pădurea Lăpușnic Caraş-Severin 32 19 Munții Aninei
6891 69 / 2238 Avenul Socolovăţ Nr.3 Caraş-Severin - Carașova 16 10 Munții Aninei
6892 69 / 2240 Peștera Descendentă Caraş-Severin 9 6 495 Munții Domanului
6893 69 / 3726 Peştera de lângă Cărare Bihor 8 300 Munții Pădurea Craiului
6894 69 / 3708 Peştera Aurica 2 Bihor 370 11 Munții Pădurea Craiului
6895 69 / 2237 Peştera cu Abri Caraş-Severin 8 2 700 Munții Aninei
6896 69 / 2236 Gaura de la Tunelul 3 Caraş-Severin 9 580 Munții Aninei
6897 69 / 3720 Peştera cu Trei Găuri din Valea Izvorului Bihor - Remeţi 29 2 565 Munții Pădurea Craiului
6898 69 / 2227 Avenul Speotimiş nr. 3 Caraş-Severin 75 59 470 Munții Locvei
6899 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor Munții Pădurea Craiului
6900 69 / 3727 Avenul din Padurea Mare Bihor - Peştera 7 4 412 Munții Pădurea Craiului