Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
268utilizatori
190resurse
98incidente
202sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
6901 69 / 2046 Peștera G3 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 20 6 1.155 Munții Căpățânei
6902 70 / 3707 Peștera Vizu 3 (Viduța 3) - Pestera Entuziaștilor Bihor - Lunca Sprie 109 6 365 Munții Pădurea Craiului
6903 70 / 2233 Avenul din Oala Crai Caraş-Severin 21 8 Munții Aninei
6904 70 / 4001 Peştera cu Muşchi Maramureş - Mesteacăn 6 1 Podișul Someșan
6905 70 / 3403 Peştera II de la Prag 12 3 850 Munții Bihor
6906 70 / 3406 Ponorul din Hoanca Boldului 4 3 1.000 Munții Bihor
6907 70 / 1200 Gaura lui Bunkó Harghita - Merești (Homoródalmás) 65 8 824 Munții Perșani
6908 70 / 2063 Peștera 1 din Scoaba Trăsciorului Hunedoara 10 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6909 70 / 1275 Peștera Nr. 29 din Gangul Crovului Argeş 12 4 Masivul Piatra Craiului
6910 70 / 1276 Peștera Uriașilor Argeş 32 8 Masivul Piatra Craiului
6911 70 / 2105 Peștera Nr.21 de deasupra Ponorului II 25 4 1.170 Munții Retezat
6912 70 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Rece 10 1.170 Munții Vâlcan
6913 70 / 2113 Peștera Nr.18 din Sturi 20 8 530 Munții Vâlcan
6914 70 / 2114 Peștera Nr.3 din Valea Măcrișului 25 3 Munții Vâlcan
6915 70 / 3425 Peştera din Pârâul Blidarului Bihor 12 455 Munții Bihor
6916 70 / 2140 Peștera Labirint din Ciuceava Neagră (P. lui Fănică Argintaru; P. Nr.26 din Bazinul Cernei) 380 6 780 Munții Vâlcan
6917 70 / 2141 Avenul din Șa din Ciuceava Chicerii 10 9 Munții Godeanu
6918 70 / 2142 Peștera dintre Geanțuri 172 10 Munții Mehedinți
6919 70 / 2144 Peștera Nr.1 din Cracul Peșterii 10 460 Munții Cernei
6920 70 / 2232 Avenul Uitat Caraş-Severin 6 6 Munții Aninei
6921 70 / 2238 Peștera Ascendentă Caraş-Severin - Carașova 24 7 Munții Aninei
6922 70 / 2240 Peștera Torturii Caraş-Severin 11 510 Munții Domanului
6923 70 / 3726 Peştera cu Horn Bihor 9 6 390 Munții Pădurea Craiului
6924 70 / 2237 Peştera cu Vizuină Caraş-Severin 8 700 Munții Aninei
6925 70 / 2236 Peştera Gârliştei nr. 19 Caraş-Severin 14 Munții Aninei
6926 70 / 3720 Peştera cu Fereastră din Valea Izvorului Bihor - Remeţi 16 5 520 Munții Pădurea Craiului
6927 70 / 2273 Peştera Cheia Succesului Munții Poiana Ruscă
6928 70 / 2064 Peștera de Lângă Cocolbea Hunedoara 16 6 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6929 70 / 2046 Peștera H1 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 27 6 Munții Căpățânei
6930 71 / 2233 Peştera din Dolina cu Gresii Caraş-Severin 10 3 Munții Aninei
6931 71 / 4001 Peştera Zidită Maramureş - Mesteacăn 8 Podișul Someșan
6932 71 / 3707 Poşiştăul din Vizişoara Bihor - Dobreşti Munții Pădurea Craiului
6933 71 / 3403 Peştera I de lângă Drum 7 2 800 Munții Bihor
6934 71 / 3406 Avenul din Hoanca Boldului 87 19 950 Munții Bihor
6935 71 / 1200 Peștera Şoaptelor Harghita - Merești (Homoródalmás) 328 15 761 Munții Perșani
6936 71 / 2064 Peștera Nr. 3 din Lunca Ponorului Hunedoara 11 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6937 71 / 2063 Peștera 2 din Scoaba Trăsciorului Hunedoara 11 2 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6938 71 / 1275 Avenul din Gangul Crovului Argeş Masivul Piatra Craiului
6939 71 / 1276 Peștera cu Buturugi Argeş 17 2 Masivul Piatra Craiului
6940 71 / 2105 Peștera Nr.9 amonte de Ponorul II 14 1.170 Munții Retezat
6941 71 / 2110 Peștera Nr.3 din Dealul Rece 42 4 1.085 Munții Vâlcan
6942 71 / 2113 Peștera Nr.19 din Sturi 18 3 480 Munții Vâlcan
6943 71 / 2114 Peștera Nr.4 din Valea Măcrișului 17 2 Munții Vâlcan
6944 71 / 3425 Tunelul Mic de la Cascadă Bihor 9 5 450 Munții Bihor
6945 71 / 2140 Peștera Bârlogul din Ciuceava Neagră 11 2 930 Munții Vâlcan
6946 71 / 2141 Peștera cu Busuioc din Ciuceava Chicerii 17 Munții Godeanu
6947 71 / 2142 Peștera din Og. Glameia 24 5 610 Munții Mehedinți
6948 71 / 2144 Peștera Nr.2 din Cracul Peșterii 11 2 500 Munții Cernei
6949 71 / 2232 Avenul cu Craniu Caraş-Severin 6 5 Munții Aninei
6950 71 / 2238 Peștera Ascunsă Caraş-Severin - Carașova 25 9 Munții Aninei
6951 71 / 2240 Peștera Cocoțată Caraş-Severin 15 4 500 Munții Domanului
6952 71 / 3726 Peştera nr.1 de Jos de Carieră Bihor - Vadu Crişului 60 22 350 Munții Pădurea Craiului
6953 71 / 2237 Peştera Ascendentă Caraş-Severin 15 3 710 Munții Aninei
6954 71 / 2236 Peştera Gârliştei nr. 20 Caraş-Severin 14 3 500 Munții Aninei
6955 71 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Izvorului Bihor - Remeţi 11 2 515 Munții Pădurea Craiului
6956 71 / 2273 Peştera Paltinului Munții Poiana Ruscă
6957 71 / 2046 Peștera H2 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 20 11 Munții Căpățânei
6958 72 / 3707 Peștera de la Cojdeni Bihor 156 10 310 Munții Pădurea Craiului
6959 72 / 4001 Peştera de la Ponorul de la Saivan Sălaj - Piroşa 17 3 Podișul Someșan
6960 72 / 3403 Peştera cu Fereastră 10 5 800 Munții Bihor
6961 72 / 3406 Peştera de sub Piatra Căldărilor Munții Bihor
6962 72 / 1200 Peştera Bursucului Harghita - Merești (Homoródalmás) 41 Munții Perșani
6963 72 / 2064 Peștera Nr. 4 din Lunca Ponorului Hunedoara 5 2 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6964 72 / 1275 Peștera Avenului din Gangul Crovului Argeş 33 9 Masivul Piatra Craiului
6965 72 / 1276 Peștera Arcului Argeş 19 1 Masivul Piatra Craiului
6966 72 / 2233 Peştera nr.1 din Valea Poneasca Caraş-Severin - Poneasca 10 5 360 Munții Aninei
6967 72 / 2105 Peștera Nr.10 de deasupra de Ponorului II 15 1 1.165 Munții Retezat
6968 72 / 2110 Peștera cu Sală din Cioaca Ursului 33 2 1.175 Munții Vâlcan
6969 72 / 2113 Peștera Nr.20 din Sturi 29 4 640 Munții Vâlcan
6970 72 / 2114 Peștera Păianjenilor cu Cruce 21 4 Munții Vâlcan
6971 72 / 3425 Peştera Răsuflătoarea Blidarului Bihor 268 12 430 Munții Bihor
6972 72 / 2140 Peștera I dintre Măceș din Ciuceava Neagră 35 5 975 Munții Vâlcan
6973 72 / 2141 Peștera cu Bălți din Ciuceava Chicerii 18 4 Munții Godeanu
6974 72 / 2142 Avenul din fața Og. Vântătorului 14 12 Munții Mehedinți
6975 72 / 2144 Peștera Prăbușită 19 5 450 Munții Cernei
6976 72 / 2232 Avenul cu doua Hornuri Caraş-Severin 28 13 Munții Aninei
6977 72 / 2238 Peștera Domnul si Doamna Caraş-Severin - Carașova 43 15 Munții Aninei
6978 72 / 2240 Peștera "L" Caraş-Severin 11 450 Munții Domanului
6979 72 / 3726 Peştera nr.2 de Jos de Carieră Bihor - Vadu Crişului 15 4 350 Munții Pădurea Craiului
6980 72 / 2237 Peştera Tunel Caraş-Severin 12 Munții Aninei
6981 72 / 2236 Peştera Buza Lup Caraş-Severin 44 6 575 Munții Aninei
6982 72 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Izvorului Bihor - Remeţi 17 4 620 Munții Pădurea Craiului
6983 72 / 2273 Peşteriţa Timiş - Pietroasa 42 Munții Poiana Ruscă
6984 72 / 2046 Peștera H3 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 14 5 Munții Căpățânei
6985 73 / 3707 Grota (Gaura) Ursului Bihor - Luncasprie 84 8 450 Munții Pădurea Craiului
6986 73 / 2233 Peştera nr.2 din Valea Poneasca Caraş-Severin 34 2 Munții Aninei
6987 73 / 4001 Peştera din Zănoaga Pietricelii Maramureş - Mesteacăn 362 12 291 Podișul Someșan
6988 73 / 3403 Abriul de lângă Drum 6 3 805 Munții Bihor
6989 73 / 1200 Avenul din Muntele Rotund Harghita - Merești (Homoródalmás) 50 18 675 Munții Perșani
6990 73 / 3406 Peştera I de la Hoancele Căldărilor 10 1.100 Munții Bihor
6991 73 / 2064 Peștera mica din Valea Ohabei Hunedoara 5 0 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6992 73 / 1275 Avenul cu Fereastră Argeş 23 18 Masivul Piatra Craiului
6993 73 / 1276 Peștera Mare Argeş 12 1 Masivul Piatra Craiului
6994 73 / 2105 Peștera Nr.11 de deasupra de Ponorului II 14 5 1.190 Munții Retezat
6995 73 / 2110 Peștera cu Pod Natural din Cioaca Ursului 21 3 1.175 Munții Vâlcan
6996 73 / 2113 Peștera Nr.21 din Sturi 26 7 640 Munții Vâlcan
6997 73 / 2114 Peștera Nr.5 din Valea Măcrișului 32 4 Munții Vâlcan
6998 73 / 3425 Peştera cu Coralite Bihor 10 2 430 Munții Bihor
6999 73 / 2140 Peștera II dintre Măceș din Ciuceava Neagră 25 2 980 Munții Vâlcan
7000 73 / 2141 Peștera Escaladei din Ciuceava Chicerii 17 9 Munții Godeanu