Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
265utilizatori
187resurse
98incidente
196sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7401 91 / 2144 Peștera Ascunsă Nr.1 63 2 400 Munții Cernei
7402 91 / 2140 Peștera Omega 1 din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7403 91 / 2064 Avenul lui Balusa Hunedoara 6 5 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7404 91 / 2105 Peștera Nr.8 aval de Ponorul I 12 1 1.185 Munții Retezat
7405 91 / 3425 Peştera Mare cu Pilier Bihor 73 10 Munții Bihor
7406 91 / 4001 Avenul de lîngă Dosul Zăpodiei Sălaj - Cuciulat 19 7 235 Podișul Someșan
7407 91 / 2232 Peștera de la Rujeț Caraş-Severin 36 20 Munții Aninei
7408 91 / 1276 Avenul Cheiței Argeş 20 20 Masivul Piatra Craiului
7409 91 / 2110 Peștera Nr.2 amonte de Confluența Văii Știrbu cu Jiul de Vest 13 9 1.220 Munții Vâlcan
7410 92 / 2110 Peștera Nr.4 din Cioaca Ursului 47 7 1.210 Munții Vâlcan
7411 92 / 2064 Ponorul Sărdeni Hunedoara - Sărdeni 75 27 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7412 92 / 2141 Peștera Afumată din Ciuceava Prihodu Mare 103 7 Munții Godeanu
7413 92 / 2142 Peștera Nr.11 din Boldul Corcoaiei 12 Munții Mehedinți
7414 92 / 2240 Peștera Răcoroasă Caraş-Severin 31 4 430 Munții Domanului
7415 92 / 2114 Peștera Nr.4 din Valea Gropu 21 4 Munții Vâlcan
7416 92 / 3720 Avenul nr. 3 de sub Vârful Pobraz Bihor - Remeţi 12 5 865 Munții Pădurea Craiului
7417 92 / 1275 Peștera Nr. 11 din Gangul Crovului Argeş 10 Masivul Piatra Craiului
7418 92 / 2144 Podul Natural cu Două Arcade 15 10 450 Munții Cernei
7419 92 / 2140 Peștera Omega 2 din Ciuceava Neagră 22 1 970 Munții Vâlcan
7420 92 / 2105 Peștera Nr.9 aval de Ponorul I 15 3 1.165 Munții Retezat
7421 92 / 3425 Peştera de la Strâmtură Bihor 13 2 410 Munții Bihor
7422 92 / 3403 Peştera de sub Zgurăşti Alba - Garda de Sus 5,424 75 921 Munții Bihor
7423 92 / 4001 Avenul cu Pilier din Dosul Zăpodiei Sălaj - Cuciulat 11 8 245 Podișul Someșan
7424 92 / 1200 Peștera nr. 92 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 15 Munții Perșani
7425 92 / 1276 Peștera Adâncă Argeş 14 2 Masivul Piatra Craiului
7426 93 / 2246 Avenul Septelor Caraş-Severin - Cuptoare 60 48 Munții Domanului
7427 93 / 3707 Peştera nr. 46 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 8 Munții Pădurea Craiului
7428 93 / 2110 Peștera Nr.5 din Cioaca Ursului 14 4 Munții Vâlcan
7429 93 / 2141 Peștera Ursului din Ciuceava Prihodu Mare 90 Munții Godeanu
7430 93 / 2142 Peștera Nr.18 din Cheile Corcoaiei 14 2 Munții Mehedinți
7431 93 / 2240 Peștera Strâmtă Caraş-Severin 11 2 430 Munții Domanului
7432 93 / 3403 Peştera Suspendată Alba 31 7 810 Munții Bihor
7433 93 / 3100 Peştera din Colţul Sturului Alba - Vidra 1,057 74 590 Munții Metaliferi
7434 93 / 1276 Peștera Plopului Argeş 15 2 Masivul Piatra Craiului
7435 93 / 2114 Peștera Nr.3 de la Cascadă 62 4 Munții Vâlcan
7436 93 / 3720 Peştera nr. 5 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor - Remeţi 13 1 692 Munții Pădurea Craiului
7437 93 / 1275 Peștera Nr. 17 din Gangul Crovului Argeş 11 1 Masivul Piatra Craiului
7438 93 / 3727 Pestera 2 din Ratul Popii Bihor - Peştera 15 2 388 Munții Pădurea Craiului
7439 93 / 2144 Peștera Nr.2 din Geanțu Ineleț 17 400 Munții Cernei
7440 93 / 2140 Peștera Omega 3 din Ciuceava Neagră 12 2 910 Munții Vâlcan
7441 93 / 2105 Peștera Nr.1 amonte de Ponorul I 266 8 1.160 Munții Retezat
7442 93 / 3425 Avenul de la Faţa Laurului Bihor 16 13 620 Munții Bihor
7443 93 / 4001 Avenul de la Linie Sălaj - Piroşa 43 17 360 Podișul Someșan
7444 93 / 2064 Peștera Sârbești Hunedoara - Sârbești 7 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7445 93 / 1200 Peștera nr. 93 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 15 Munții Perșani
7446 94 / 1276 Peștera Bufniței Argeş 16 1 Masivul Piatra Craiului
7447 94 / 3707 Peştera nr. 47 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 11 4 Munții Pădurea Craiului
7448 94 / 2110 Peștera Suspendată din Cioaca Ursului 19 8 Munții Vâlcan
7449 94 / 2141 Peștera Șopârlei din Ciuceava Prihodu Mare 17 1 Munții Godeanu
7450 94 / 2142 Peștera Nr.9 din Cheile Corcoaiei 10 2 Munții Mehedinți
7451 94 / 3403 Peştera Mică din Colţ 16 2 815 Munții Bihor
7452 94 / 2240 Peștera Dreaptă Caraş-Severin 9 420 Munții Domanului
7453 94 / 2114 Peștera Mare de la Scoaba Sărăturii Gorj 125 27 Munții Vâlcan
7454 94 / 3720 Peştera nr. 6 din Valea Strivinoasa Bihor - Remeţi 32 5 720 Munții Pădurea Craiului
7455 94 / 1275 Peștera Nr. 10 din Gangul Crovului Argeş 18 6 Masivul Piatra Craiului
7456 94 / 3727 Pestera 1 din Ratul Popii Bihor - Peştera 12 2 388 Munții Pădurea Craiului
7457 94 / 2144 Peștera Nr.3 din Geanțu Ineleț 100 6 400 Munții Cernei
7458 94 / 2140 Peștera cu Prispă din Ciuceava Neagră 14 3 950 Munții Vâlcan
7459 94 / 2105 Ponorul de la V. Ursului 18 6 1.140 Munții Retezat
7460 94 / 3425 Peştera I de la Faţa Laurului Bihor 10 2 620 Munții Bihor
7461 94 / 4001 Avenul din Plantaţia de sub Coastă Sălaj - Şoimuşeni 12 8 395 Podișul Someșan
7462 94 / 1200 Peștera nr. 94 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 13 2 Munții Perșani
7463 94 / 2232 Peștera Oala Crai Caraş-Severin 38 5 Munții Aninei
7464 95 / 1200 Peștera nr. 95 din Cheile Vârghișului ~ Peștera Activă Harghita - Merești (Homoródalmás) 794 30 Munții Perșani
7465 95 / 1276 Peștera Adăpost Argeş 18 3 Masivul Piatra Craiului
7466 95 / 3403 Peştera Scundă 10 1 780 Munții Bihor
7467 95 / 3707 Avenul din Curba Runcului Bihor - Luncasprie 114 34 Munții Pădurea Craiului
7468 95 / 1275 Peștera Păsărilor Argeş 15 5 Masivul Piatra Craiului
7469 95 / 2110 Peștera Astupată din Cioaca Ursului 11 2 Munții Vâlcan
7470 95 / 2141 Peștera Viperei din Ciuceava Prihodu Mare 11 Munții Godeanu
7471 95 / 2142 Peștera Nr.6 din Boldul Corcoaia 78 3 Munții Mehedinți
7472 95 / 2114 Avenul de Sub Pereței (Avenul Adriana) 28 17 830 Munții Vâlcan
7473 95 / 3720 Peştera nr. 1 din Stâncile Pobrazului Bihor - Remeţi 27 3 520 Munții Pădurea Craiului
7474 95 / 2144 Peștera Nr.4 din Geanțu Ineleț 24 400 Munții Cernei
7475 95 / 2140 Peștera cu Frunziș din Ciuceava Neagră 8 955 Munții Vâlcan
7476 95 / 2105 Peștera Nr.3 cu Gheață din Cheile Jiului de Vest 10 3 1.136 Munții Retezat
7477 95 / 3425 Ponorul Laurului Bihor 6 1 660 Munții Bihor
7478 95 / 4001 Avenul lui Ioji de sub Coastă Sălaj - Şoimuşeni 99 65 400 Podișul Someșan
7479 96 / 4001 Avenul de pe Lizieră Sălaj - Şoimuşeni 24 21 390 Podișul Someșan
7480 96 / 2232 Avenul din Diaclaza Caraş-Severin 8 8 Munții Aninei
7481 96 / 1200 Peștera nr. 96 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 55 3 Munții Perșani
7482 96 / 1276 Peștera Stânii Leșii Argeş 63 9 Masivul Piatra Craiului
7483 96 / 2238 Peştera cu Gururi Caraş-Severin 110 30 320 Munții Aninei
7484 96 / 3707 Peştera nr. 48 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 6 Munții Pădurea Craiului
7485 96 / 2110 Ponorul din Cioaca Ursului 13 1 Munții Vâlcan
7486 96 / 2141 Peștera cu Guano din Ciuceava Prihodu Mare 25 3 Munții Godeanu
7487 96 / 2142 Peștera Nr.7 din Cheile Corcoaia 26 2 Munții Mehedinți
7488 96 / 2114 Peștera de la Complexul Bucium 179 10 460 Munții Vâlcan
7489 96 / 1275 Peștera Nr. 9 din Gangul Crovului Argeş 10 3 Masivul Piatra Craiului
7490 96 / 3720 Peştera nr. 1 de sub Stâncile Pobrazului Bihor - Remeţi 25 10 500 Munții Pădurea Craiului
7491 96 / 2144 Peștera Nr.4 din V. cu Apă 14 400 Munții Cernei
7492 96 / 2140 Peștera Stâncii Înțepenite din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7493 96 / 3403 Peştera de după Arcada Mare Alba 8 3 900 Munții Bihor
7494 96 / 2105 Peștera de la Câmpușel 16 8 1.160 Munții Retezat
7495 96 / 3425 Avenul cu Trei Intrări din Sodolul Laurului Bihor 11 4 664 Munții Bihor
7496 97 / 2232 Peștera din Treapta Antitetică Caraş-Severin 14 3 Munții Aninei
7497 97 / 1200 Peștera nr. 97 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 30 1 Munții Perșani
7498 97 / 3707 Peştera nr. 49 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 6 2 Munții Pădurea Craiului
7499 97 / 2237 Peştera cu Trei Etaje Caraş-Severin 100 17 Munții Aninei
7500 97 / 2240 Peștera Geamănă Caraş-Severin 10 2 390 Munții Domanului