Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informații a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8222peşteri
288utilizatori
193resurse
99incidente
210sifoane
GRATUITpt. speologi

8225 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
6301 52 / 3425 Peştera nr.5 din Pârâul Frăptineasa Bihor 8 510 Munții Bihor
6302 52 / 2120 Peștera Nr.16 din Piatra Mare 13 2 620 Munții Mehedinți
6303 52 / 2121 Avenul de Sub Cracu Priboiu Gorj 29 15 960 Munții Mehedinți
6304 52 / 2140 Peștera din Cotul Surpăturii 1.125 Munții Vâlcan
6305 52 / 2141 Peștera Nr.4 din Amfiteatru din Ciuceava Frasinului 59 17 975 Munții Godeanu
6306 52 / 2142 Peștera Nr.8 din Cheile Râmnuței 20 Munții Mehedinți
6307 52 / 2144 Peștera Nr.9 din Șălitrari 11 435 Munții Cernei
6308 52 / 2232 Peștera cu Cascade Caraş-Severin 104 36 700 Munții Aninei
6309 52 / 2238 Peștera La Doi Paşi Caraş-Severin - Carașova 12 0 212 Munții Aninei
6310 52 / 2240 Peștera Nr.1 din Navesul Mare Caraş-Severin 91 12 575 Munții Domanului
6311 52 / 2237 Peştera Arţarului Caraş-Severin 8 1 Munții Aninei
6312 52 / 3100 Peştera nr. 2 de la Izvoarele Crişului 12 2 Munții Metaliferi
6313 52 / 2234 Peştera de sub Casa de Pândă nr.2 Caraş-Severin - Ciclova Montană 6 1 Munții Aninei
6314 52 / 3407 Peştera de la Perete Alba - Gârda de Sus 20 3 790 Munții Bihor
6315 52 / 3601 Ponorul din Dâmbul Chicerii Alba Munții Codru-Moma
6316 52 / 3727 Peștera Caprelor Bihor - Aștileu 12 3 375 Munții Pădurea Craiului
6317 52 / 2107 Peștera Nr.3 din Versantul Stâng 7 1 Munții Retezat
6318 52 / 2063 Avenul lui Bădoi Hunedoara 15 12 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6319 52 / 2064 Peștera 3 din Cheile Șurii Mari (Peștera OS 3) Hunedoara 11 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6320 52 / 2046 Peștera X9 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 8 1 1.115 Munții Căpățânei
6321 53 / 3707 Avenul din Jiloasa Bihor - Lunca Sprie 882 41 406 Munții Pădurea Craiului
6322 53 / 3410 Peștera Pepii Bihor 845 40 1.110 Munții Bihor
6323 53 / 2273 Peștera lui Bălu 16 2 Munții Poiana Ruscă
6324 53 / 3402 Corobana Mândruţului Alba 22 3 690 Munții Bihor
6325 53 / 3726 Peştera Ciunta II Bihor 13 1 Munții Pădurea Craiului
6326 53 / 2236 Peştera Gârlişte nr.10 39 7 450 Munții Aninei
6327 53 / 2233 Peştera lui Vinicius Caraş-Severin 11 3 545 Munții Aninei
6328 53 / 4001 Avenul din Groapa Ciulii Sălaj - Ciula 14 7 Podișul Someșan
6329 53 / 3720 Peştera nr.3 din Valea Căuşului Bihor - Remeţi 35 3 565 Munții Pădurea Craiului
6330 53 / 1200 Peștera nr. 53 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 5 Munții Perșani
6331 53 / 3406 Abriul Jos din Valea Sohodolului Alba 6 Munții Bihor
6332 53 / 2066 Pestera din Fata Tecurilor Hunedoara - Comuna Baru Mare 5 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6333 53 / 3403 Peştera din Turn Alba 6 1 Munții Bihor
6334 53 / 1275 Peștera Fosilelor Argeş 57 1 Masivul Piatra Craiului
6335 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor - Răcaş 11 9 445 Munții Pădurea Craiului
6336 53 / 1276 Peștera cu Gură Mică Argeş 14 5 Masivul Piatra Craiului
6337 53 / 1277 Peștera Nr.1 din Circ 13 2 Masivul Piatra Craiului
6338 53 / 1262 Peștera cu Portal 19 13 Masivul Piatra Craiului
6339 53 / 2105 Peștera Nr.1 de deasupra Ponorului II 16 10 1.135 Munții Retezat
6340 53 / 2110 Peștera Nr.18 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 6 1.190 Munții Vâlcan
6341 53 / 2112 Peștera Nr.43 din Valea Bratcu 32 5 Munții Vâlcan
6342 53 / 2113 Peștera Nr.1 din Sturi (Peștera cu Glugă) 16 2 615 Munții Vâlcan
6343 53 / 2114 Peștera "G-12" din Amfiteatru 14 10 715 Munții Vâlcan
6344 53 / 3425 Gaura Fetii Bihor 25 5 455 Munții Bihor
6345 53 / 2121 Peștera Nr.2 din Vârtoape Gorj 15 3 Munții Mehedinți
6346 53 / 2140 Peștera de lângă Surpătură (P. Nr.17 din Bazinul Cernei) 48 10 960 Munții Vâlcan
6347 53 / 2141 Peștera Frumoasei din Ciuceava Frasinului 20 4 Munții Godeanu
6348 53 / 2142 Peștera Nr.4 din Cheile Râmnuței 12 2 Munții Mehedinți
6349 53 / 2144 Gaura Hoților de sub Gogâltan 21 1 610 Munții Cernei
6350 53 / 2232 Peștera cu Prăbușiri Caraş-Severin 117 34 700 Munții Aninei
6351 53 / 2238 Peștera La Un Pas Caraş-Severin - Carașova 11 5 216 Munții Aninei
6352 53 / 2240 Peștera cu două Intrări (P. nr. 10 din Crno Pole) Caraş-Severin 11 2 370 Munții Domanului
6353 53 / 3725 Peştera Podireului VI Bihor - Vadu Crişului 11 318 Munții Pădurea Craiului
6354 53 / 2237 Peştera Răsuflătoare Caraş-Severin 26 3 Munții Aninei
6355 53 / 3100 Peştera nr. 1 de la Măsuţe 11 2 Munții Metaliferi
6356 53 / 2234 Peştera din Faleză Caraş-Severin - Ilidia 8 3 524 Munții Aninei
6357 53 / 2243 Peştera nr. 13 din Valea Comarnicului Caraş-Severin 28 385 Munții Domanului
6358 53 / 3601 Peştera cu Oase din Tinoasa Arad 18 Munții Codru-Moma
6359 53 / 3727 Peștera de sub Perete Bihor - Aștileu 8 3 355 Munții Pădurea Craiului
6360 53 / 2107 Peștera Nr.4 din Versantul Stâng 15 1 Munții Retezat
6361 53 / 2063 Peștera cu Cioabe Hunedoara 9 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6362 53 / 2064 Peștera 2 din Cheile Șurii Mari (Peștera OS 2) Hunedoara 15 5 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6363 54 / 3720 Peştera Mică cu Bauxită Bihor - Remeţi 66 3 610 Munții Pădurea Craiului
6364 54 / 2273 Avenul din Pepinieră 11 7 Munții Poiana Ruscă
6365 54 / 2236 Peştera din Celnicul Mic Caraş-Severin 101 7 540 Munții Aninei
6366 54 / 2233 Avenul din Predlicova Caraş-Severin 38 19 Munții Aninei
6367 54 / 4001 Ştiolul de pe Mirişte Sălaj - Ciula 7 5 Podișul Someșan
6368 54 / 3707 Peştera nr.39 din Cheile Videi Bihor - Luncasprie 12 2 Munții Pădurea Craiului
6369 54 / 1200 Peștera nr. 54 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 20 1 Munții Perșani
6370 54 / 3406 Peştera cu Hornuri de pe Valea Sohodolului Alba 32 7 925 Munții Bihor
6371 54 / 3403 Peştera Şurii Alba 13 830 Munții Bihor
6372 54 / 1275 Peștera Arcului Argeş 11 1 Masivul Piatra Craiului
6373 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor - Răcaş 23 14 510 Munții Pădurea Craiului
6374 54 / 1276 Peștera cu Tavanul Prăbușit Argeş 21 8 Masivul Piatra Craiului
6375 54 / 1277 Peștera Nr.2 din Circ 15 8 Masivul Piatra Craiului
6376 54 / 2234 Avenul de "100" Caraş-Severin - Ciclova Montană 70 56 Munții Aninei
6377 54 / 1262 Peștera Arcului de Piatră 13 5 Masivul Piatra Craiului
6378 54 / 2105 Peștera Nr.4 amonte de Confluența Jiului cu V. Jidanului 12 4 1.170 Munții Retezat
6379 54 / 2110 Peștera Nr.19 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 1.180 Munții Vâlcan
6380 54 / 2112 Peștera Nr.44 din Valea Bratcu 11 2 Munții Vâlcan
6381 54 / 2113 Peștera Nr.2 din Sturi 17 2 650 Munții Vâlcan
6382 54 / 2114 Peștera "G-13" din Amfiteatru 28 2 730 Munții Vâlcan
6383 54 / 3425 Peştera din Faţa Ciumătcu Bihor 103 4 470 Munții Bihor
6384 54 / 2121 Avenul Nr.11 din Cracul Cioaca Goală Gorj 19 5 800 Munții Mehedinți
6385 54 / 2140 Peștera de la Brână 32 18 Munții Vâlcan
6386 54 / 2141 Peștera Caprei din Ciuceava Frasinului 27 9 940 Munții Godeanu
6387 54 / 2142 Peștera Nr.7 din Cheile Râmnuței 12 482 Munții Mehedinți
6388 54 / 2144 Peștera Nr.1 de pe Valea cu Apă 39 14 430 Munții Cernei
6389 54 / 2232 Peștera Meandrată Caraş-Severin 323 46 700 Munții Aninei
6390 54 / 2238 Peștera de la Viaduct Caraş-Severin - Carașova 20 0 208 Munții Aninei
6391 54 / 2240 Gaura cu Horn Caraş-Severin 5 2 385 Munții Domanului
6392 54 / 3725 Peştera Podireului VII Bihor - Vadu Crişului 24 319 Munții Pădurea Craiului
6393 54 / 3726 Peştera Cuta Bihor 28 2 Munții Pădurea Craiului
6394 54 / 2237 Peştera Zidită Caraş-Severin 19 2 680 Munții Aninei
6395 54 / 3100 Peştera nr. 2 de la Măsuţe 19 3 Munții Metaliferi
6396 54 / 3601 Avenul Izoiul Patru Arad 48 21 Munții Codru-Moma
6397 54 / 3727 Avenul de la Izvorul Gioroiului Bihor - Aștileu 6 4 268 Munții Pădurea Craiului
6398 54 / 2063 Peștera Nr.9 din Versantul Stâng al Ciclovinei Hunedoara 28 8 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6399 54 / 2064 Peștera 1 din Cheile Șurii Mari (Peștera OD 1) Hunedoara 12 5 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6400 54 / 2066 Peștera de sub Șaua Tecuri Hunedoara 7 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)