Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informații a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8222peşteri
288utilizatori
193resurse
99incidente
210sifoane
GRATUITpt. speologi

8225 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7601 103 / 4001 Peştera de la Moara lui Pocol Sălaj - Letca 3,493 76 Podișul Someșan
7602 103 / 1200 Peștera nr. 103 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 19 1 Munții Perșani
7603 103 / 1275 Peștera Nr. 4 din Gangul Crovului Argeş 43 7 Masivul Piatra Craiului
7604 103 / 2105 Peștera Nr.12 aval de Ponorul I 12 7 1.180 Munții Retezat
7605 103 / 2114 Peștera Nr.1 din Cleanțul de la Contu 27 7 550 Munții Vâlcan
7606 103 / 3425 Peştera IV de la Faţa Laurului Bihor 14 460 Munții Bihor
7607 103 / 2140 Peștera cu Pilier din Ciuceava Neagră 31 4 902 Munții Vâlcan
7608 103 / 2141 Peștera Comorii din Ciuceava Prihodu Mare 13 5 Munții Godeanu
7609 103 / 2142 Peștera Nr.5 din Boldul Corcoaia 19 Munții Mehedinți
7610 103 / 2144 Peștera Nr.7 din Geanțu Ineleț 13 2 400 Munții Cernei
7611 103 / 2238 Peștera Nr.7 din Dealul Cioploaia (Peştera Osoaia) Caraş-Severin - Caraşova 125 2 318 Munții Aninei
7612 103 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Stâncile Pobrazului Bihor - Remeţi 21 8 507 Munții Pădurea Craiului
7613 103 / 3707 Peştera Vizu 4 (P. Viduţa 4) Bihor - Luncasprie 15 3 Munții Pădurea Craiului
7614 103 / 2113 Peştera Cartianu Hunedoara - Petrila 1,660 165 1.265 Munții Vâlcan
7615 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor - Rosia 59 32 Munții Pădurea Craiului
7616 104 / 4001 Peştera din Podinuc Sălaj - Purcăreţ 11 3 330 Podișul Someșan
7617 104 / 1200 Peștera nr. 104 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 35 20 645 Munții Perșani
7618 104 / 1275 Peștera Nr. 2 din Gangul Crovului Argeş 23 6 Masivul Piatra Craiului
7619 104 / 2105 Peștera Nr.13 aval de Ponorul I 12 4 1.140 Munții Retezat
7620 104 / 2114 Peștera Nr.2 din Cleanțul de la Contu 11 2 550 Munții Vâlcan
7621 104 / 3425 Peştera V de la Faţa Laurului Bihor 13 2 470 Munții Bihor
7622 104 / 2140 Peștera cu Două Intrări din Ciuceava Neagră 11 888 Munții Vâlcan
7623 104 / 2141 Peștera Pauzei din Ciuceava Prihodu Mare 10 1 Munții Godeanu
7624 104 / 2142 Peștera Nr.7 din Boldul Corcoaia 13 Munții Mehedinți
7625 104 / 2144 Peștera Nr.4 din V. Iuta 17 2 365 Munții Cernei
7626 104 / 3720 Avenul de lângă Peştera din Valea Strivinoasa Bihor - Remeţi 16 7 810 Munții Pădurea Craiului
7627 104 / 3707 Peştera Vizu 5 (P. Viduţa 5) Bihor - Luncasprie 8 5 Munții Pădurea Craiului
7628 104 / 3704 J2 Bihor - Roșia 167 40 Munții Pădurea Craiului
7629 105 / 4001 Avenul din Coastă Sălaj - Ciula 22 7 380 Podișul Someșan
7630 105 / 1200 Peștera nr. 105 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 17 5 Munții Perșani
7631 105 / 1275 Peștera Nr. 3 din Gangul Crovului Argeş 26 5 Masivul Piatra Craiului
7632 105 / 2105 Peștera Nr.2 amonte de Ponorul I 15 5 1.140 Munții Retezat
7633 105 / 2114 Peștera Nr.3 din Cleanțul de la Contu 10 6 550 Munții Vâlcan
7634 105 / 3425 Peştera VI de la Faţa Laurului Bihor 9 1 440 Munții Bihor
7635 105 / 2140 Peștera Regăsirii din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7636 105 / 2141 Peștera Cașcaval din Ciuceava Prihodu Mare 55 15 Munții Godeanu
7637 105 / 2142 Peștera Nr.14 din Cheile Corcoaia 10 Munții Mehedinți
7638 105 / 2144 Peștera din Cracul Mare 17 2 550 Munții Cernei
7639 105 / 3720 Peştera Seacă nr. 2 din Valea Daica Bihor - Remeţi 13 1 560 Munții Pădurea Craiului
7640 105 / 3707 Peştera nr. 55 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 16 Munții Pădurea Craiului
7641 105 / 3704 J3 Bihor - Roşia 20 11 Munții Pădurea Craiului
7642 105 / 2238 Pestera cu Meandre Caraş-Severin - Carasova 563 Munții Aninei
7643 106 / 4001 Avenul Diaclazei din Valea Ascunsă Sălaj - Ciula 15 6 360 Podișul Someșan
7644 106 / 1200 Peștera nr. 106 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 50 25 Munții Perșani
7645 106 / 1275 Peștera Nr. 6 din Gangul Crovului Argeş 23 6 Masivul Piatra Craiului
7646 106 / 2105 Peștera Nr.3 amonte de Ponorul I 10 3 Munții Retezat
7647 106 / 2114 Peștera Nr.4 din Cleanțul de la Contu 25 9 550 Munții Vâlcan
7648 106 / 3425 Peştera cu Gard din Corbasca Bihor 180 10 510 Munții Bihor
7649 106 / 2140 Peștera cu Brână Suspendată din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7650 106 / 2141 Peștera Șarpelui din Ciuceava Prihodu Mare 10 3 Munții Godeanu
7651 106 / 2142 Peștera Nr.12 din Boldul Corcoaia 17 Munții Mehedinți
7652 106 / 2144 Peștera Nr.5 din V. Iuta 15 2 363 Munții Cernei
7653 106 / 3720 Peştera din Şaua Pobrazului Bihor - Remeţi 13 1 875 Munții Pădurea Craiului
7654 106 / 3707 Peştera nr. 56 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 10 5 Munții Pădurea Craiului
7655 106 / 2238 Avenul Mortii Caraş-Severin - Carasova 60 50
7656 107 / 4001 Peştera din Ponorul de la Linie Sălaj - Letca 12 2 290 Podișul Someșan
7657 107 / 1200 Peștera nr. 107 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 105 5 Munții Perșani
7658 107 / 1275 Peștera Crovului Argeş 21 5 Masivul Piatra Craiului
7659 107 / 2105 Peștera Nr.4 cu Gheață din Cheile Jiului de Vest 10 4 1.150 Munții Retezat
7660 107 / 2114 Peștera Nr.5 din Cleanțul de la Contu 86 18 560 Munții Vâlcan
7661 107 / 3425 Peştera Corbasca Bihor 300 40 500 Munții Bihor
7662 107 / 2140 Peștera Coroanei din Ciuceava Neagră 24 6 893 Munții Vâlcan
7663 107 / 2141 Peștera cu Pietre din Ciuceava Prihodu Mare 12 1 Munții Godeanu
7664 107 / 2142 Peștera Nr.8 din Boldul Corcoaia 17 2 Munții Mehedinți
7665 107 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Vârful Pobraz Bihor - Remeţi 13 3 615 Munții Pădurea Craiului
7666 107 / 3707 Peştera nr. 57 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 5 Munții Pădurea Craiului
7667 107 / 3704 J5 Bihor - Rosia 125 29 Munții Pădurea Craiului
7668 108 / 4001 Peştera din Izbucul Zugău Sălaj - Răstoci 52 6 275 Podișul Someșan
7669 108 / 1200 Peştera din Dealul Sugo Harghita - Merești (Homoródalmás) 16 7 805 Munții Perșani
7670 108 / 1275 Peștera Nr. 1 din Gangul Crovului Argeş 15 3 Masivul Piatra Craiului
7671 108 / 2105 Peșter Prăbușită din Dâlma cu Brazi 40 15 1.150 Munții Retezat
7672 108 / 2114 Peștera Nr.6 din Cleanțul de la Contu 15 3 550 Munții Vâlcan
7673 108 / 3425 Peştera Mică de la Corbasca Bihor 29 5 505 Munții Bihor
7674 108 / 2140 Peștera Adăpost din Ciuceava Neagră 29 2 900 Munții Vâlcan
7675 108 / 2141 Peștera Frunzelor din Ciuceava Prihodu Mare 10 Munții Godeanu
7676 108 / 2142 Peștera Nr.15 din Cheile Corcoaia 12 Munții Mehedinți
7677 108 / 3720 Peştera de sub Peretele Şeii Pobrazului Bihor - Remeţi 17 2 855 Munții Pădurea Craiului
7678 108 / 3707 Peştera - abri nr. 58 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 6 Munții Pădurea Craiului
7679 108 / 3704 J6 Bihor - Roşia 22 9 Munții Pădurea Craiului
7680 109 / 2238 Avenul Dibaci Caraş-Severin - Carașova 170 72 425 Munții Aninei
7681 109 / 3720 Avenul din Ciungii Scoci Bihor - Remeţi 144 67 790 Munții Pădurea Craiului
7682 109 / 1200 Peștera nr. 109 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 12 2 Munții Perșani
7683 109 / 1275 Avenul Pereți Argeş 65 64 Masivul Piatra Craiului
7684 109 / 2105 Peștera cu Fereastră din Cracul Stânii Tomii 12 3 1.100 Munții Retezat
7685 109 / 2114 Peștera Nr.1 din Cleanțul Cucului 11 4 560 Munții Vâlcan
7686 109 / 3425 Peştera Diaclazei din Corbasca Bihor 31 8 Munții Bihor
7687 109 / 2140 Peștera Coincidenței din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7688 109 / 2141 Peștera cu Fereastră din Ciuceava Prihodu Mare 11 1 Munții Godeanu
7689 109 / 2142 Peștera Nr.10 din Cheile Corcoaia 14 2 Munții Mehedinți
7690 109 / 3707 Peştera nr. 59 din Valea Vida Bihor - Luncasprie 7 2 Munții Pădurea Craiului
7691 109 / 3403 Peştera - aven din Dealul Stânişoarei Alba Munții Bihor
7692 109 / 3704 J7 Bihor - Roşia 13 11 Munții Pădurea Craiului
7693 110 / 1200 Peștera nr. 110 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 15 1 Munții Perșani
7694 110 / 1275 Peștera Pârâului Pereților Argeş 11 2 Masivul Piatra Craiului
7695 110 / 2246 Avenul 110 Caraş-Severin - Cuptoare 100 55 Munții Domanului
7696 110 / 2105 Peștera Ascunsă din Dâlma Rece 10 1.180 Munții Retezat
7697 110 / 2114 Peștera Nr.2 din Cleanțul Cucului 14 2 560 Munții Vâlcan
7698 110 / 3425 Peştera Diaclazei Transversale Bihor 9 5 455 Munții Bihor
7699 110 / 2140 Peștera Ciur din Ciuceava Neagră Munții Vâlcan
7700 110 / 2141 Peștera cu Spini din Ciuceava Prihodu Mare 10 Munții Godeanu