Glosar de termeni folosiți în speologie

4/3107

Termen Definitie
Ablaţiune

Înlăturarea zăpezii sau gheţii print-un procese de topire sau sublimare. (după B.P.Onac)

Acetilena

Gaz incolor cu miros specific, explozibil, care arde cu flacără albă intensă, folosindu-se la iluminat (lampile cu carbid), la sudură. Se poate obține prin reacția dintre carbura de calciu (carbid) și apă.

Acvifer

Depozit de roci permeabile ecrant la partea inferioara de un strat impermeabil (acvifer liber), sau cuprinse intre două strate impermeabile (acvifer captiv) capabile sa înmagazineze cantităţi importante de apă şi să permită mişcarea acestora prin ele. (dupa B.Onac)

Albie

Matcă a unui rîu

Alohton

Cursuri de apă care provin din alte regiuni decât cea carstică.

Altimetru

Instrument cu care se măsoară altitudinea față de un nivel de referință, de obicei fata de nivelul marii.

Altitudine

Înălțime a unui punct de pe suprafața pământului, considerată în raport cu nivelul mării (altitudine absoluta - alt.abs) sau față de alt punct de referinta (altitudine relativă - alt.rel.).

Anticlinal

Parte a unei cute geologice ridicate în formă de boltă. Partea convexă a unei cute a scoarței terestre.

Apnee

Oprire temporară a respirației

Argilă

Rocă sedimentară alcătuită dintr-un amestec de silicați și din fragmente de cuarț (Folosită in olărie). In contact cu apa devine plastică.

Autohton

Roci sau cursuri de apă care provin din aceași regiune carstică.

Aven

Cavitate naturală cu dezvoltare predominant verticală<br/>
Adâncitură de forma cilindrica, in general verticala, formata prin dizolvarea rocilor calcaroase sau prin prabusirea tavanului unei pesteri sau doline.

Bazin Hidrografic

Reprezintă suprafaţa totală de teren de pe care îşi colectează apele un curs de apă principal şi toți afluenţii săi.

Biospeologie

Știință care studiază formele de viață din mediul cavernicol.(studiul faunei cavernicole) Ia naștere ca disciplină științifică din inițiativa savantului român Emil Racoviță (1907), care-i trasează problematica și planul de lucru al cercetărilor viitoare, și se consolidează ca știință de sine stătătoare, cu obiect și metodică specifice de lucru

Busolă

Instrument alcătuit dintr-un cadran și un ac magnetic mobil care, lăsat liber, se așază pe direcția nord-sud.

Calcar

Rocă sedimentară sau biogenă alcătuită din carbonat de calciu, de culoare albă, cenușie, roșie, neagră etc

Canion

Vale îngustă și adâncă, între doi pereți verticali, săpată de apa unui râu

Carst

Carstul ca termen provine de la numele podişului Kras din Slovenia (Karst în limba germană, Carso în cea italiană) având un dublu sens. Pe de o parte carstul este o regiune constituită din roci solubile, în care apar forme de relief superficiale şi subterane specifice şi comportamente hidrogeologice caracteristice, datorate dizolvării chimice a rocii. Pe de altă parte prin carst înţelegem un fenomen natural şi efect al procesului de carstificare.

O definiţie mai complexă a carstului este dată de Cristian Goran. Acesta considera carstul un sitem natural în care interacţiunea dintre rocă şi agenţii modelatori, determinată de un flux de energie, are ca rezultat un transfer de materie, integrat din punct de vedere spaţio-temporal printr-o conexiune între suprafaţă şi profunzimea rocii, concretizată printr-o configuraţie şi dezvoltare spaţială specifică.

Carstificare

Totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care determină formarea reliefului carstic. (dupa B.Onac)

Carstologie

Ştiinţa care se ocupă cu relieful format pe roci solubile, având la bază ca agent principal dizolvarea.

Chiropter

Ordin de mamifere cu aripi membranoase tegumentare

Clinometru

Instrument cu care se determină înclinarea unui obiect față de planul orizontal.

Cretacic

Ultima perioadă a erei mezozoice.

Cuaternar

Ultima perioadă din istoria geologică a Pământului, caracterizată prin apariția omului si numeroase glaciaţiuni. Durează de la sfârșitul pliocenului până în zilele noastre.(ultimii 1.8 - 2 milioane de ani)

Cumpăna apelor

Linia de separaţie a suprafeţelor de alimentare cu apă a doua bazine hidrografice adiacente. De regulă, coincide cu coama sau creasta care dirijeaza apele de suprafaţa în sensuri opuse.

Diaclaza

Fisura majora, verticala a stratelor de roca, intalnita des in pesteri

Dolina

Depresiune în formă de pâlnie, formată prin dizolvarea la suprafață a unor roci solubile.

Dyneema
Endocarst

Forme prezentate în interiorul pământului de rocile solubile.

Exocarst

Forme prezentate la exterior de rocile solubile.

Exurgență

Emergență cu debit puternic, specifică regiunilor cu roci foarte permeabile; izvor ascendent

Faleza
Falie
Fluoresceină

Trasor organic de culoare roşie care colorează in verde apa chiar si in cantitati extrem de mici. Se utilizeaza la marcarea cursurilor subterane. (dupa B.P.Onac)

Formatiune

Termen general folosit pentru depunerile calcitice de pe peretii pesterilor (ex: stalagmite, stalagtite, helictite, etc) - definitie preluata de pe prusik.ro

FRS

Federaţia Română de Speologie

Fungus

Clasă de organisme vegetale inferioare fără clorofilă, din care fac parte paraziții micotici; fungi = denumire dată tumorilor cu aspect de ciuperci

Geodă

Cavitate de dimensiuni variabiele (milimetrice sau metrice) care are peretii acoperiti de cristale (dupa B.Onac)

Geodă Carstică

Se refera la un gol subteran care până la deschiderea lui a fost iyolat faţă de suprafaţă. De regulă aceste cavităţi sunt bogat concreţionate. (dupa B.Onac)

Geologie

Știință care studiază constituția internă a globului terestru, precum și evoluția dezvoltării acesteia.

Graben
Guano

Excrement de liliac, bogat in fosfor, folosit ca si ingrasamant natural.

Gur
Harta Topo
Hidrogeologie
Holocarst
Holocen
Horn

Galerie verticală ascendentă 

Hudă

Regionalism folosit ca sinonim pentru peşteră

ISER

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă"

Laminor

Strâmtoare orizontală de mici dimensiuni, formată de obicei pe o diaclază orizontală

Litoclază

Crăpătură ce străbate rocile - discontinuitate în masa rocii.

Lonjă

Bucată de coardă dinamică folosită pentru autoasigurare. (prusik.ro)

Măgură

Formă de relief aproape conică ce se ridică deasupra zonei înconjurăoare.

Montmilch

Cunoscut si sub denumirea de lapte de pesteră, este o formatiune ca o pastă albă, o substantă ce contine mai multe minerale in care predomina calcitul. Nu se află in stare solidă  - (prusik.ro)

Neogen

A doua perioadă a erei neozoice, caracterizată prin apariţia unor vieţuitoare noi, asemănătoare celor care trăiesc astăzi.

Neozoic A treia eră geologică, socotită uneori şi ultima (când include şi cuaternarul sau antropogenul), subdivizata in trei perioade: paleogen, neogen, antropogen.
NSS

"National Speleological Society" - societatea americana de speologie , a fost infiintata in 1941 si are peste 10000 de membri. Reprezinta cea mai semnificativa organizatie speologica din lume.

Paleocarst

Formă carstică păstrată prin fosilizarea într+o formaţiune geologică mai recentă (după B.P.Onac)

Peșteră

Numim peșteră orice gol subteran accesibil omului, format, în mod natural, în roci consolidate şi umplut cu gaze sau apă

Pseudocarst

Se referă la formele de relief asemănatoare celor carstice dar care se dezvoltă pe alte tipuri de roci decât cele carbonice. (după B.P.Onac)

Rodamină

Substanţă organică de culoare roşie cu mare putere de colorare a apei care se foloseşte la trasarea cursurilor subterane (după B.P.Onac)

Sifon

Pasaj de galerie inundată (submersă) de obicei in formă de U.

Sinclinal

Cută cu concavitatea în sus, în axa căreia apare stratul cel mai nou. (după B.P.Onac)

TSA

Tehnica Speologiei Alpine - complex de tehnici utilizate de speologi pentru parcurgerea in conditii de securitate, indeosebi, a cavitatilor verticale

Vădos

desemnează zona din scoarţă prin care circulaţia descendentă a apelor se face cu nivel liber.