Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 7800 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8179peşteri
228utilizatori
167resurse
96incidente
235sifoane
GRATUITpt. speologi

8181 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
701 33 / 2140 Peştera Albă din Ciuceava Mare 510 28 1.150 Munții Vâlcan
702 1 / 2104 Avenul de sub Albele (Av. din Albele) 50 28 1.950 Munții Retezat
703 1 / 3110 Peştera Bisericuţa 88 28 910 Munții Metaliferi
704 4 / 3426 Avenul din Calea Arsurii 40 28 Munții Bihor
705 7 / 2232 Avenul din Gresii Caraş-Severin 70 28 Munții Aninei
706 2 / 2121 Avenul din Boldu Feții Gorj 53 28 700 Munții Mehedinți
707 24 / 2050 Peștera Haiducilor 245 28 800 Munții Parâng
708 32 / 2064 Peștera Plăișorului (P. din Valea lui Ion ; Peștera Livedenilor) Hunedoara 239 28 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
709 10 / 3408 Peştera Biserica Scochii Alba 580 28 1.050 Munții Bihor
710 19 / 2113 Peștera din Borzii lui Oană 250 28 Munții Vâlcan
711 7 / 2114 Peștera Pârlazului Gorj 1,060 28 510 Munții Vâlcan
712 19 / 2230 Avenul Stanomir 28 28 280 Munții Aninei
713 ? / 3727 Avenul infundat Bihor 62 28 455 Munții Pădurea Craiului
714 1 / 2107 Peștera din Piatra Topliței (Peștera de la Izvorul Topliței) Hunedoara 2,150 28 833 Munții Retezat
715 6 / 3703 Pestera Vacii Bihor 180 28 415 Munții Pădurea Craiului
716 8 / 3024 Avenul din Livadă Arad 35 28 Munții Zărandului
717 49 / 2240 Avenul din Navesul Mare Caraş-Severin 42 28 575 Munții Domanului
718 5 / 3022 Avenul cu Strâmturi Arad 75 28 Munții Zărandului
719 50 / 3720 Peştera din Groapa Largă Bihor 76 28 820 Munții Pădurea Craiului
720 15 / 3434 Abriul de sub Piatra Budului Bihor 38 28 720 Munții Bihor
721 9 / 3427 Avenul de la Vălia Bihor 30 28 650 Munții Bihor
722 21 / 2246 Peștera Ponor din Valea Seacă Caraş-Severin 140 28 539 Munții Domanului
723 136 / 3707 Avenul din Versantul Drept al Văii Ticaş Bihor 45 28 Munții Pădurea Craiului
724 27 / 3425 Avenul din Pârâul Preluchii Bihor 64 27 740 Munții Bihor
725 64 / 2232 Avenul din Dolină Caraş-Severin 35 27 Munții Aninei
726 22 / 3711 Peştera din Câmpul lui Micule Bihor 51 27 650 Munții Pădurea Craiului
727 21 / 3726 Peştera de la Hodoabă Bihor 253 27 366 Munții Pădurea Craiului
728 3 / 3407 Peştera II de la Cerbu Alba 57 27 860 Munții Bihor
729 23 / 3711 Avenul Crişan Bihor 51 27 650 Munții Pădurea Craiului
730 94 / 2114 Peștera Mare de la Scoaba Sărăturii Gorj 125 27 Munții Vâlcan
731 9 / 3141 Peştera nr. 5 din Dl. Raiu 64 27 740 Munții Metaliferi
732 ? / 3403 Avenul cu Melci Alba 179 27 Munții Bihor
733 51 / 2141 Peștera Nr.1 din Amfiteatru din Ciuceava Frasinului 58 27 980 Munții Godeanu
734 20 / 2234 Avenul din Culmea Mărgeaua I (Gaura cu Oase) Caraş-Severin 37 27 485 Munții Aninei
735 ? / 3701 Izbucul Căbeştilor Bihor 858 27 358 Munții Pădurea Craiului
736 1 / 2226 Peştera de la Fagul Împreunat Caraş-Severin 167 27 480 Munții Locvei
737 7 / 3500 Avenul cu Oase Cluj 38 27 1.150 Munții Vlădeasa
738 65 / 2243 Avenul Curat Sinonim: Avenul lui George Caraş-Severin 314 27 800 Munții Domanului
739 40 / 4001 Avenul de lîngă Poiana lui Horhon Sălaj 29 27 Podișul Someșan
740 34 / 2227 Avenul cu Apă din Begul Mic 27 27 Munții Locvei
741 1 / 3616 Avenul din Fața Delniții Bihor 48 27 735 Munții Codru-Moma
742 2 / 2132 Avenul-Peșteră "Între Pietre" 210 27 Podișul Mehedinți
743 3 / 2146 Peștera lui Adam (Avenul cu Aburi) Caraş-Severin 169 27 295 Munții Cernei
744 2 / 2031 Avenul-Peșteră Turcinu I Vâlcea 97 27 1.950 Munţii Lotrului
745 26 / 2104 Peștera Nr.4 din Scocul Scorotei Hunedoara 377 27 1.150 Munții Retezat
746 92 / 2064 Ponorul Sărdeni Hunedoara 75 27 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
747 4 / 3012 Peştera de deasupra Casei lui Sîrbu Hunedoara 93 27 450 Munții Zărandului
748 21 / 2068 Peștera Mare din Piatra Peretelui Urzicari Hunedoara 327 27 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
749 31 / 2142 Avenul din Geanțu Sec 47 26 570 Munții Mehedinți
750 2 / 3633 Avenul din Noghiorul Mare Bihor 36 26 410 Munții Codru-Moma
751 47 / 2140 Grotele din Ciuceava Mare 321 26 1.200 Munții Vâlcan
752 31 / 2234 Avenul nr. 2 din zona Femeia Moartă Caraş-Severin 95 26 500 Munții Aninei
753 14 / 5110 Pestera Liliecilor de la Gura Dobrogei Constanţa 656 26 Dobrogea Centrală
754 3 / 2222 Gaura cu Muscă Caraş-Severin 262 26 92 Munții Locvei
755 13 / 3023 Avenul Ciocanelor Nr. 1 din Dealul Morii Arad 64 26 Munții Zărandului
756 2 / 3634 Peștera din Valea Luncii Bihor 311 26 425 Munții Codru-Moma
757 66 / 3425 Peştera Mare de la Arcadă Bihor 227 26 505 Munții Bihor
758 7 / 1261 Peștera Infernului 33 26 Masivul Piatra Craiului
759 ? / 3727 Peştera din Groapa Moţului Bihor 514 26 Munții Pădurea Craiului
760 11 / 3702 Poşiştăul Moţului Bihor 91 26 Munții Pădurea Craiului
761 32 / 2121 Avenul Gaura Rândunelei Gorj 65 26 450 Munții Mehedinți
762 46 / 2234 Avenul Mistreţului Caraş-Severin 26 26 Munții Aninei
763 20 / 2104 Avenul Nr.2 din Scorota Seacă 46 26 1.260 Munții Retezat
764 5 / 3403 Avenul de după Beleş Alba 150 26 1.200 Munții Bihor
765 13 / 3221 Peştera Mică de la Vânătare Alba 50 26 Munții Trascăului
766 17 / 3500 Ponorul din Muntele Crişului Cluj 90 26 1.255 Munții Vlădeasa
767 75 / 2110 Peștera cu Bolovani din Cioaca Ursului Hunedoara 126 26 1.280 Munții Vâlcan
768 6 / 3723 Posistaul din Piciorul Gol Bihor 26 26 652 Munții Pădurea Craiului
769 42 / 2233 Avenul cu Sifon din Poiana Liciovacea 55 26 650 Munții Aninei
770 112 / 1200 Avenul Sarmani Harghita 52 26 828 Munții Perșani
771 1 / 3112 Avenul Rişniţa 36 26 860 Munții Metaliferi
772 83 / 3403 Pestera Poarta lui Ionele Alba 386 26 890 Munții Bihor
773 ? / 3707 Peştera din Valea Ruştiului Bihor 88 26 Munții Pădurea Craiului
774 15 / 2116 Avenul de la Mogoș (Avenul lui Mogoș) 26 26 Munții Vâlcan
775 40 / 3406 Avenul Triton 30 26 1.240 Munții Bihor
776 2 / 2131 Avenul din Valea Ursului Mehedinţi 94 25 Podișul Mehedinți
777 9 / 2134 Avenul Zgăul Mare din Boldul ăl Mare al Bălții 142 25 Podișul Mehedinți
778 111 / 2141 Avenul Urzicilor din Ciuceava Prihodu Mare 30 25 Munții Godeanu
779 1 / 3448 Avenul din Muşunoaia Alba 90 25 1.260 Munții Bihor
780 20 / 2227 Avenul din Culmea Lacului 72 25 Munții Locvei
781 26 / 2065 Peștera Speranței (Peștera Nr.4 din Muntele Lola) Hunedoara 79 25 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
782 10 / 2134 Avenul Mic din Cornetul Doncii 42 25 Podișul Mehedinți
783 1 / 3610 Avenul din Fața Ponoare 51 25 610 Munții Codru-Moma
784 77 / 3403 Peștera Tunel Alba 40 25 805 Munții Bihor
785 28 / 3720 Peştera III de sub Vf. Pobraz Bihor 120 25 850 Munții Pădurea Craiului
786 2 / 2130 Pestera de la Podul Natural Mehedinţi 734 25 365 Podișul Mehedinți
787 17 / 3432 Ponorul din Valea Luncşoara Bihor 400 25 Munții Bihor
788 15 / 3406 Avenul cu Lemne din Coasta Vulturului Bihor 25 25 Munții Bihor
789 29 / 1277 Peștera Miresii 219 25 Masivul Piatra Craiului
790 ? / 2114 Peştera Izbucul Muşchiat II 1,037 25 Munții Vâlcan
791 16 / 3448 Peştera Postului Alba 25 25 1.090 Munții Bihor
792 42 / 2246 Avenul Calului Caraş-Severin 108 25 700 Munții Domanului
793 24 / 2106 Avenul de la Fag 59 25 Munții Retezat
794 61 / 3726 Peștera de la Vadul Crișului Bihor 1,000 25 305 Munții Pădurea Craiului
795 6 / 2124 Peștera din Cracu cu Via 45 25 700 Munții Mehedinți
796 84 / 2142 Peștera cu Apă din Cheile Arșasca 210 25 400 Munții Mehedinți
797 20 / 3724 Peştera Bindeu Bihor 78 25 588 Munții Pădurea Craiului
798 ? / 1241 Avenul Mic de la Colții Țapului 25 2.136 Masivul Bucegi
799 33 / 2114 Peștera din Pârâul Pietrele Albe 627 25 1.000 Munții Vâlcan
800 51 / 2046 Peștera X8 din Piatra Lupului Vâlcea 28 25 1.120 Munții Căpățânei