szilardbux

4/3107

Înregistrat: 18/04/2011
Ultima accessare: 25/08/2018
Biografie

Experiență profesională: 14 ani, excluzând anii de studiu de licență și masterat

Doctorat în Biologie (lilieci), terminat în anul 2009, la Universitatea Babeș-Bolyai

Participare în proiecte de specialitate: 18 proiecte

Participare la conferințe de specialitate: 25 conferințe, cu 47 prezentări

Factor de impact: 4.558

Președinte al Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor: http://lilieci.ro/despre/cccl/

Coordonatorul portalului www.lilieci.ro

------------------

Publicații conținănd aspecte despre peșteri:

- Jére Cs., Simon L., Bücs Sz., Csősz I., Barti L., Szodoray-Parádi F., Dóczy A.: The distribution of the Northern Bat Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) in Romania. North-Western Journal of Zoology, article nr. e174701 (accepted for publication).

- Görföl T., Dombi I., Barti L., Bücs Sz., Jére Cs., Pocora V., Pocora I. Szodoray-Parádi F., Paunovic M., Karapandza B., Csősz I.: A review of the occurrence data of the pond bat (Myotis dasycneme) in its southern distribution range. North-Western Journal of Zoology, article nr. e174702 (accepted for publication).

- Jére Cs., Bücs Sz., Csősz I., Szodoray-Parádi F., Barti L. (2016): The northernmost Rhinolophus blasii colony in Europe: permanent presence in the Pădurea Craiului Mountains, Romania. North-Western Journal of Zoology 13(1): 163-168, Art. no. e162801. (IF=0.733)

- Uhrin M., Hüttmeir U., Kipson M., Estók P., Sachanowicz K., Bücs Sz., Karapandža B., Paunović M., Presetnik P., Bashta A.T., Maxinová E., Lehotská B., Lehotský R., Barti L., Csösz I., Szodoray-Parádi F., Dombi I., Görföl T., Boldogh S.A., Jére Cs., Pocora I., Benda P. (2016): Status of Savi's pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review. Mammal Review 46(1): 1-16. (IF=3.286)

- Csősz I., Jére Cs., Bücs Sz., Bartha Cs., Barti L., Szodoray-Parádi F. (2015): The presence of Mehely’s horseshoe bat Rhinolophus mehelyi in South-Western Romania. North-western Journal of Zoology 11(2): 351-356. (IF=0.539)

Bücs Sz., Nagy L.Z., Pénzes Zs., Gajewska M., Popescu O. (2014): Genetic structure of the Greater Mouse-eared bat Myotis myotis populations in the Carpathians. În: Ujvárosi L., Markó B. (eds.): The Carpathians as speciation centres and barriers. From case studies to general patterns. Presa Universitară Clujeana / Cluj University Press. p. 145-168.

- Jére Cs, Bücs Sz. (2013): Liliecii și managementul adăposturilor subterane – ghid metodologic. Elaborat în cadrul proiectului “Conservarea speciilor de lilieci în Munții Pădurea Craiului, Bihor și Trascău” LIFE08/NAT/RO/000504. pp. 40.

- Uhrin M., Boldogh S.A., Bücs Sz., Paunovič M., Miková E., Juhász M., Csősz I., Estók P., Fulín M., Gombkötő P., Jére Cs., Barti L., Karapandža B., Matis Š., Nagy Z.L., Szodoray-Parádi F., Benda P. (2012): Revision of the occurrence of Rhinolophus euryale in the Carpathian region, Central Europe. Vespertilio 16: 289-328.

- Bücs Sz., Jére Cs., Csősz I., Barti L., Szodoray-Parádi F. (2012): Distribution and conservation status of cave-dwelling bats in the Romanian Western Carpathians. Vespertilio 16: 97-113.

Comentarii utilizator

Acest utilizator nu are comentarii recente la nici o la peştera pe Speologie.org

118 peşteri