2278 - Bazinul Cerna amonte de Topliţa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 (07)1 / 2278 Fântâna lui Budău Hunedoara Dăbâca, com. Topliţa 21 7