Situaţia explorării galeriilor submerse

# Denumire Peștera Lungime Adancime Explorare Masuratori Acces Direcție de plonjare
1 Sifonul Negru Peştera de la Isverna 660.00 44.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
2 S1 Izbucul Cotețul Dobreștilor 520.00 75.00 Plonjat - continua Exact Intrare Aval
3 Sifonul 2 Izbucul de la Tăuz 450.00 85.00 Trecut Aproximativ Postsifon Amonte
4 Sifonul intrare Peştera şi Izbucul Izbândiş 425.00 129.00 Plonjat - continua Aproximativ Intrare Amonte
5 Sifonul 4 Izbucul de la Tăuz 300.00 60.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
6 Sifon 1 Huda lui Papară 273.00 31.00 Trecut Exact Usor Amonte
7 Sifon 6 Peştera Sifonului de la Şipot 225.00 27.00 Plonjat - continua Exact Postsifon Amonte
8 Sifonul 1 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 210.00 17.00 Trecut Exact Usor Amonte
9 S3 Peștera de la Păstrăvăria Tismana 150.00 -18.00 Plonjat - colmatat Exact Postsifon
10 S3 Peştera Ţolosu 150.00 30.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
11 S2 Izbucul Păuleasa 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
12 Sifonul#1 Izbucul Căbeştilor 100.00 4.00 Trecut Exact Intrare Aval
13 Sifonul 2 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
14 Sifon intrare Izbucul Brătcanilor 100.00 10.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
15 S2-GC Cetăţile Ponorului 95.00 17.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
16 S1 Izbucul Păuleasa 90.00 23.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
17 Sifonul 2 Aval - Cursul de Sud Sistemul Zăpodie - Peștera Neagră 90.00 17.00 Plonjat - continua Aproximativ Complicat Aval
18 S1 Peștera de la Păstrăvăria Tismana 90.00 -11.00 Trecut Exact Usor
19 Sifon 3 Peștera Izvorul de la Nuci 80.00 Trecut Postsifon Amonte
20 Sifon 4 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 75.00 12.00 Plonjat - continua Aproximativ Postsifon Aval
21 S1 Izvorul lui Monea 65.00 8.00 Trecut Aproximativ Intrare Aval
22 Sifon 2 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 60.00 7.00 Trecut Exact Aval
23 Sifonul 1 Izbucul Gura Apei 60.00 18.00 Plonjat - colmatat Exact Intrare Amonte
24 Sifonul aval Peştera Cioclovina Uscată 60.00 13.00 Plonjat - stramt Exact Aval
25 Jonctiunea Coiba Mare - Coiba Mica Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică 60.00 10.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
26 Sifon 3 Peştera Sifonului de la Şipot 55.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
27 Sifonul 1 Izbucul Galbenei 51.00 13.00 Trecut Exact Intrare Amonte
28 Sifonul 1 Izbucul de la Tăuz 50.00 12.00 Trecut Exact Intrare Amonte
29 Sifonul Verde Peştera de la Isverna 50.00 Trecut Usor
30 Sifonul 1 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 50.00 7.00 Trecut Exact Usor
31 Sifonul intrare Peștera Izbuc din Valea Coteanu 50.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
32 Sifon II. (Terminus) Peștera Pișolca 50.00 16.00 Plonjat - continua Observat Usor Amonte
33 Sifon 2 - Amonte Peștera Rece 50.00 Plonjat - continua Aproximativ Complicat Amonte
34 Sifonul 3 Izbucul Topliței de Vida 45.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
35 Sifonul 2 Izbucul Dămişenilor 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
36 S1 Peștera cu Apă din Valea Șușara 40.00 10.00 Trecut Exact Usor Amonte
37 Sifonul amonte Peştera Cioclovina Uscată 40.00 12.00 Plonjat - colmatat Exact Amonte
38 Sifonul 2 Izbucul Topliței de Vida 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
39 Izbucul Ponor Izbucul Ponor 40.00 31.00 Plonjat - continua Exact Usor Amonte
40 Sifon intrare Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 40.00 5.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
41 S1 Peștera de la Vadul Crișului (Peștera de la Cascadă) 40.00 9.00 Trecut Usor Amonte
42 Sifon 2 Peştera Sifonului de la Şipot 40.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
43 Sifonul#3 Izbucul Căbeştilor 35.00 15.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Aval
44 Sifonul 1 Izbucul Dămişenilor 35.00 4.00 Trecut Exact Intrare Amonte
45 S1-GC Cetăţile Ponorului 35.00 2.50 Trecut Exact Usor Amonte
46 Sifonul 1 Peștera Izvorul Sfânta Maria 35.00 11.00 Plonjat - stramt Aproximativ Usor Aval
47 Izbuc - intrare Izbucul de la Marmită din Valea Bulbuci 35.00 11.00 Plonjat - continua Exact Intrare Amonte
48 Sifonul 1 Peștera Sfodei (Sfodea) 30.00 5.00 Plonjat - continua Exact Complicat Aval
49 Sifon intrare Izbucul Bulbuci (Toplicioarei) 30.00 30.00 Plonjat - continua Exact Intrare Amonte
50 S1 Izbucul Jaleșul 30.00 3.50 Plonjat - continua Aproximativ Usor
51 S2 Peştera de la Izvorul Crişului Negru 30.00 6.00 Trecut Exact Usor Amonte
52 S1 Peştera Ţolosu 30.00 8.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
53 Sifonul 4 Izbucul Dămişenilor 27.00 10.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Amonte
54 S3 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 27.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
55 Sifon 4 Peştera Sifonului de la Şipot 26.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
56 sifon 2 Peştera din Izbucul Zugău 25.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
57 S2 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 25.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
58 Sifon 1 Peștera de la Aștileu 25.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
59 Sifon 1 Peștera Izvorul de la Nuci 25.00 Trecut Intrare Amonte
60 S VI Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 24.00 6.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
61 Sifonul 3 Izbucul de la Tăuz 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
62 Sifonul#2 Izbucul Căbeştilor 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Aval
63 Sifonul 1 Grota (Gaura) Ursului 20.00 3.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
64 Sifon 1 Peştera din Săncuta 20.00 2.00 Plonjat - continua Observat Complicat Aval
65 S1 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 20.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
66 S1 Peştera de la Băi (P. Izvorul Ursului; Grota Ursului) 20.00 4.00 Trecut Exact Usor Amonte
67 S V Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 20.00 6.00 Trecut Observat Postsifon Amonte
68 Sifon 5 Peştera Sifonului de la Şipot 20.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
69 Sifonul 3 Izbucul Dămişenilor 19.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
70 Sifonul 2 Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 19.00 3.00 Plonjat - stramt Aproximativ Postsifon Amonte
71 S1 Peștera Raii 18.00 5.00 Trecut Exact Usor Lac
72 Sifon 2 Huda lui Papară 17.00 4.00 Exact
73 Sifon 1 - Aval Peștera Rece 16.00 1.00 Exact Complicat
74 Sifonul 3 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 15.00 7.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
75 Sifonul 1 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 15.00 4.00 Trecut Exact
76 Sifonul 3 Peştera cu Apă de la Bulz 15.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
77 S2 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 15.00 2.00 Trecut Exact Postsifon
78 Sifon 1 - intrare Peştera Sifonului de la Şipot 15.00 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
79 Sifonul Englezilor Peștera Șura Mare 13.00 4.00 Trecut Exact
80 Sifonul 2 Peştera din Valea Stânii 13.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
81 Sifonul Verde Peștera Șura Mare 12.00 6.00 Trecut Aproximativ
82 Lacul sifon Pestera nr.1 de la Stanul Cerbului 10.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Lac
83 Sifonul nr.1 Gaura cu Muscă 10.00 1.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
84 Sifon 2 Peștera Izvorul de la Nuci 10.00 Trecut Postsifon Amonte
85 Sifonul 4 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
86 Sifonul 5 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
87 Sifonul 2 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 8.00 3.00 Exact
88 Sifonul 1 Peştera din Valea Stânii 7.00 Trecut Exact Amonte
89 S1 Peştera cu Apă din Pârâul Brusturi 6.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
90 sifon - 775 m Avenul de sub Vârful Grind 6.00 0.80 Trecut Exact Complicat Aval
91 Sifon "Afluent 6" - 1 Peștera Șura Mare 6.00 Trecut Aproximativ
92 Sifon aval Peştera din Valea Stânii 6.00 Plonjat - continua Aproximativ Aval
93 Sifonul 1 Izbucul Topliței de Vida 6.00 1.00 Trecut Exact Intrare Amonte
94 sifon 1 Peştera din Izbucul Zugău 6.00 2.00 Trecut Exact Intrare Amonte
95 Sifonul 2 Izbucul Galbenei 6.00 1.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
96 S2 Peştera de la Faţa Apei 6.00 1.50 Trecut Exact Usor Amonte
97 Sifonul 2 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval
98 Sifon 1 temporar Peştera din Valea Popii 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
99 S1 Peștera cu Apă din Stanul Ciuții 5.00 2.00 Plonjat - continua Aproximativ
100 Sifonul 2 Peștera de la Piatra Albă 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval