Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informații a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8222peşteri
288utilizatori
193resurse
99incidente
210sifoane
GRATUITpt. speologi

8225 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7801 119 / 1275 Avenul-Peșteră Piscul Strâmbei (Groapa Strâmbei) Argeş 143 38 Masivul Piatra Craiului
7802 119 / 2105 Peștera Nr.2 din Cracul Stânii Tomii 25 5 1.160 Munții Retezat
7803 119 / 2114 Peștera amonte de Pepiniera Contu II 150 3 500 Munții Vâlcan
7804 119 / 3425 Peştera Mică Cotită Bihor 7 535 Munții Bihor
7805 119 / 2140 Peștera Mică a Fachirului de la Lacu Rății Munții Vâlcan
7806 119 / 2141 Peștera Șchiopului din Ciuceava Prihodu Mare 14 5 Munții Godeanu
7807 119 / 2142 Ponorul din Ogașul Glameia 12 3 Munții Mehedinți
7808 119 / 2144 Peștera Nr.2 din Cheile Bobotului 15 1 470 Munții Cernei
7809 119 / 3720 Peştera Vulpii din Valea Bisericii Bihor - Remeţi 78 4 Munții Pădurea Craiului
7810 119 / 3707 Peştera Vulpii (P. nr. 3 din Valea Topliţei) Bihor - Luncasprie 16 1 Munții Pădurea Craiului
7811 119 / 2233 Avenul cu Trepți Caraş-Severin - Anina 130 628 Munții Aninei
7812 120 / 1275 Peștera Colții Strâmbei Argeş 14 0 Masivul Piatra Craiului
7813 120 / 2105 Peștera Nr.3 din Cracul Stânii Tomii 11 7 1.120 Munții Retezat
7814 120 / 2114 Peștera Nr.2 din Valea Bârlogeana 11 3 1.150 Munții Vâlcan
7815 120 / 3425 Peştera de sub Perete Bihor 11 4 535 Munții Bihor
7816 120 / 2140 Peștera Inel din Ciuceava Mare 18 1 Munții Vâlcan
7817 120 / 2141 Peștera cu Nisip din Ciuceava Prihodu Mare 10 1 Munții Godeanu
7818 120 / 2142 Peștera Nr.4 din Geanțu Ars 12 2 Munții Mehedinți
7819 120 / 2144 Peștera Astupată 20 450 Munții Cernei
7820 120 / 3720 Peştera Izbuc din Versantul Drept al Văii Doşorului (Bisericii) Bihor - Remeţi 18 5 Munții Pădurea Craiului
7821 120 / 3707 Peştera cu Bănci (P. nr. 6 din Valea Topliţei) Bihor - Luncasprie 16 1 Munții Pădurea Craiului
7822 120 / 4001 Fântâna lui Pavel Sălaj - Luminişu, com.Ileanda 201 20 Podișul Someșan
7823 121 / 1275 Avenul Strâmbei Argeş 12 11 Masivul Piatra Craiului
7824 121 / 2246 Avenul din Curbă Caraş-Severin - Cuptoare 10 10 Munții Domanului
7825 121 / 2105 Avenul CSER din Dâlma cu Brazi 74 38 1.305 Munții Retezat
7826 121 / 3425 Peştera Labirintului Mic Bihor 535 Munții Bihor
7827 121 / 2140 Peștera din Peretele Vâlcelului de Acces din Ciuceava Mare 11 Munții Vâlcan
7828 121 / 2141 Peștera Diaclază din Ciuceava Prihodu Mare 10 3 Munții Godeanu
7829 121 / 2142 Peștera Nr.5 din Geanțu Ars 12 4 Munții Mehedinți
7830 121 / 2144 Peștera Furnicar 50 450 Munții Cernei
7831 121 / 3720 Peştera Izbuc din Valea Bisericii (P. Izbuc din Versantul Stâng al V. Doşorului) Bihor - Remeţi 17 Munții Pădurea Craiului
7832 121 / 3707 Peştera Suspendată de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 11 1 575 Munții Pădurea Craiului
7833 121 / 2114 Peștera R1 Gorj 14 9 340 Munții Vâlcan
7834 122 / 2105 Peștera Nr.4 din Cracul Stânii Tomii 12 2 1.120 Munții Retezat
7835 122 / 3425 Peştera cu Pietroi Bihor 7 520 Munții Bihor
7836 122 / 2140 Peștera Nr. 1 din Vâlcelul III al Ciucevei Mari 136 5 Munții Vâlcan
7837 122 / 2141 Peștera cu Tîrîș din Ciuceava Prihodu Mare 40 5 Munții Godeanu
7838 122 / 2142 Peștera Tunel din fața Og. Adânc 11 Munții Mehedinți
7839 122 / 2144 Abriul Suspendat 11 6 400 Munții Cernei
7840 122 / 3720 Peştera Diaclază din Valea Doşorului (Bisericii) Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7841 122 / 3707 Peştera cu Copac de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 14 6 585 Munții Pădurea Craiului
7842 122 / 2114 Peștera R2 Gorj 20 13 365 Munții Vâlcan
7843 123 / 2105 Avenul Mare din Scocul cu Piatră cu Gheață 188 92 1.350 Munții Retezat
7844 123 / 3425 Peştera Nouă Bihor 12 1 510 Munții Bihor
7845 123 / 2140 Peștera Nr. 2 din Vâlcelul III al Ciucevei Mari 18 2 Munții Vâlcan
7846 123 / 2141 Peștera cu Fereastră 11 3 Munții Godeanu
7847 123 / 2142 Peștera cu Vizuină din Peretele Og. cu Peșteri 18 5 Munții Mehedinți
7848 123 / 2144 Peștera cu Picături 90 4 500 Munții Cernei
7849 123 / 3720 Peştera de la Staţia de 110 MW din Valea Bisericii Bihor - Remeţi 37 5 Munții Pădurea Craiului
7850 123 / 3707 Peştera cu Horn de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 11 9 540 Munții Pădurea Craiului
7851 124 / 2105 Peștera Nr.5 din Cracul Stânii Tomii 12 5 1.105 Munții Retezat
7852 124 / 3425 Peştera cu Puţ Bihor 15 8 515 Munții Bihor
7853 124 / 2140 Peștera Pasaj din Ciuceava Mare 36 12 Munții Vâlcan
7854 124 / 2141 Peștera cu Fluturi din Ciuceava Frasinului 32 10 Munții Godeanu
7855 124 / 2142 Avenul cu Două Intrări din Geanțu Ars 102 37 Munții Mehedinți
7856 124 / 2144 Peștera Nr.3 din V. cu Apă 10 400 Munții Cernei
7857 124 / 3720 Peştera de la Izvoară (P. de la Captare) Bihor - Remeţi 259 14 535 Munții Pădurea Craiului
7858 124 / 3707 Peştera cu Bifurcaţie de la Stanu Roşu Bihor - Luncasprie 57 3 555 Munții Pădurea Craiului
7859 124 / 2240 Peştera Ramonei Caraş-Severin 534 28 515 Munții Domanului
7860 125 / 2105 Peștera Nr.6 din Cracul Stânii Tomii 12 1.120 Munții Retezat
7861 125 / 3425 Peştera lui Romi Bihor 11 1 505 Munții Bihor
7862 125 / 2140 Avenul din Vâlcelul IV al Ciucevei Mari 40 31 Munții Vâlcan
7863 125 / 2141 Peștera Șarpelui din Ciuceava Frasinului 65 15 Munții Godeanu
7864 125 / 2142 Peștera Nr.1 din Og. cu Peșteri 23 4 Munții Mehedinți
7865 125 / 2144 Peștera cu alte Pitoane 15 10 Munții Cernei
7866 125 / 3720 Peştera de la Ramificaţia Văii Bisericii Bihor - Remeţi Munții Pădurea Craiului
7867 125 / 3707 Peştera din Băroaia Bihor - Luncasprie 206 54 530 Munții Pădurea Craiului
7868 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor - Roșia 14 12 Munții Pădurea Craiului
7869 126 / 2105 Peștera cu două Intrări de lângă Peștera Ursului 33 5 1.150 Munții Retezat
7870 126 / 3425 Izbucul de la Cameniţă Bihor 26 5 390 Munții Bihor
7871 126 / 2140 Peștera cu Săritoare din Ciuceava Mare 39 18 Munții Vâlcan
7872 126 / 2141 Peștera Agățată din Ciuceava Frasinului 17 2 Munții Godeanu
7873 126 / 2142 Peștera din Peretele Og. cu Peșteri 28 10 Munții Mehedinți
7874 126 / 2144 Peștera din Valea Teiului 14 2 430 Munții Cernei
7875 126 / 3720 Peştera Mare din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 22 1 Munții Pădurea Craiului
7876 126 / 3707 Ponorul Mare din Băroaia Bihor - Luncasprie 41 3 565 Munții Pădurea Craiului
7877 126 / 2240 Avenul Tineretului Caraş-Severin 146 33 552 Munții Domanului
7878 126 / 3704 Peștera V1 Bihor - Roşia 13 12 Munții Pădurea Craiului
7879 127 / 2105 Peștera Nr.7 din Cracul Stânii Tomii 12 3 1.120 Munții Retezat
7880 127 / 3425 Peştera Mică Suspendată Bihor 9 1 400 Munții Bihor
7881 127 / 2140 Peștera Adăpost din Ciuceava Mare 11 Munții Vâlcan
7882 127 / 2141 Peștera Balaur din Ciuceava Frasinului 33 8 Munții Godeanu
7883 127 / 2142 Peștera Horn din Peretele Og. cu Peșteri 22 12 Munții Mehedinți
7884 127 / 2144 Peștera Nr.3 din Cheile Bobotului 18 3 Munții Cernei
7885 127 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7886 127 / 3707 Ponorul nr. 2 din Băroaia Bihor - Luncasprie 27 14 559 Munții Pădurea Craiului
7887 127 / 3704 Peștera V3 Bihor - Roşia 11 6 Munții Pădurea Craiului
7888 128 / 2105 Peștera Nr.8 din Cracul Stânii Tomii 10 2 1.125 Munții Retezat
7889 128 / 3425 Peştera cu Fereastră Bihor 25 1 490 Munții Bihor
7890 128 / 2140 Peștera Belazului din Ciuceava Mare 118 20 Munții Vâlcan
7891 128 / 2141 Peștera cu Stalactite Bulbate din Ciuceava Frasinului 100 24 Munții Godeanu
7892 128 / 2142 Peștera Nr.2 din Og. cu Peșteri 15 2 Munții Mehedinți
7893 128 / 2144 Peștera Nr.4 din Cheile Bobotului 68 Munții Cernei
7894 128 / 3720 Peştera Suspendată din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor - Remeţi 15 1 Munții Pădurea Craiului
7895 128 / 3707 Ponorul nr. 3 din Băroaia (Peştera Prăbuşită) Bihor - Luncasprie 21 6 545 Munții Pădurea Craiului
7896 128 / 2114 Peştera 121 din Scoaba Sărăturii Gorj 15 2 Munții Vâlcan
7897 128 / 3704 Peștera V4 Bihor - Roşia 25 8 Munții Pădurea Craiului
7898 128 / 2238 Avenul Argilos Caraş-Severin - Carașova 590 Munții Aninei
7899 129 / 2105 Peștera cu Bazin din Dâlma cu Brazi 12 1 1.260 Munții Retezat
7900 129 / 3425 Peştera cu Galerie Suspendată Bihor 13 2 485 Munții Bihor