Avenul Abandonat de lîngă Poiana Mare

Avenul Abandonat de lîngă Poiana Mare

Podișul Someșan

V. Seacă, v. dr.

Sursa: Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.

Catalogul Sistematic al Peșterilor din Romania '81 (Goran, 1982)

Judeţ
Sălaj
Localitate
Şoimuşeni
Dezvoltarea
21
Denivelarea totală
16
Denivelare negativă
16
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată