Avenul cu Oase de lângă Ciula

Avenul cu Oase de lângă Ciula

Podișul Someșan

Sursa:

  • Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.
  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.
Plonjabilă
Off
Judeţ
Sălaj
Localitate
Ciula
Dispărută
Off
Dezvoltarea
29
Denivelarea totală
22
Denivelare negativă
22
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Articol/ Extras] Dumitru Iştvan, Iosif Rist, Eugen Constantinescu, Gheorghe Gellinek, Felix Merşei, Ioan Tămaş, Ioan Borz, Marius Diaconescu, Marius Todoran, Dan Zenecan, Corneliu Moldovan. (1992). Actualizarea inventarului speologic din bazinul 4001 (versantul drept al Someşului între Bizuşa şi Jibou) Cercetări speologice Vol. 1. p.50-84 p.62
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată