Avenul nr. 2 din Colnic

Avenul nr. 2 din Colnic

Podișul Someșan

V. Seacă, v. dr.

Sursa: Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.

Catalogul Sistematic al Peșterilor din Romania '81 (Goran, 1982)

Judeţ
Sălaj
Localitate
Şoimuşeni
Dezvoltarea
21
Denivelarea totală
13
Denivelare negativă
13
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată