Grota din Dealul Crucii

Grota din Dealul Crucii

Munții Gutâi
Speologie.org

Harta

Grota din Dealul Crucii este situată la cota 450 m în dealul cu acelaşi nume, situat la periferia oraşului Baia Mare. Este o spectaculoasă cavitate artificială, veche galerie minieră de vârstă medievală, dezvoltată în andezite pannoniene. Grota din Dealul Crucii, cunoscută în documentele medievale sub denumirea de Naghwerem, este probabil una dintre cele mai vechi exploatări miniere din Baia Mare.

Grota din dealul Crucii, dezvoltată în general NE - SV, are 5 intrari dintre care una orizontală, celelalte 4 fiind  puţuri. Intrarea orizontală este situată la cota de - 28,6 m faţă de intrarea situată la cea mai inaltă cotă. La cca. 80 m de la intrare se constată prezenţa unui strat gros de funingine care probabil provine parţial de la exploatare minieră cu ajutorul focului şi/sau de la evacuarea noxelor provenite de la maşina de extracţie de la Puţul Werner din Galeria Lobkovitz (situat la cota +241 m - deci cu aproximativ 200 m mai jos), maşină  care a existat în exploatare între anii 1836 - 1945 şi  cu care Grota din Dl. Crucii se află într-o etajată conexiune (această zonă a cavităţii este denumită Galeria de Fum). În această porţiune galeria are o înălţime care variază între 5 şi 15 m şi o lăţime între 1 şi 10 m. În tavan există mai multe deschideri iniţial dreptunghiulare, care au servit drept "coşuri de fum", precum şi pentru accesul în galerie şi extracţia minereului cu ajutorul troliilor. Deşi este o fostă exploatare minieră, cavitatea este atipică pt. aspectul unei mine, datorită spaţiilor largi şi neregulate ca formă, a înălţimilor mari ale galeriilor comparativ cu o  mină obişnuită,  a zonelor cu hornuri la zi şi a direcţiei nelineare. „Galeria de Fum” prezintă trepte de lemn, armături din lemn de castan, podeţe suspendate, tropane, casturi, urme de încastrare săpate în pereţi, pilieri de susţinere a tavanului din bolovani stivuiţi.

 A fost cartată de membrii C.S. Montana Baia Mare în cea mai mare parte cu teodolitul, pe parcursul a mai multor ture (24.01.1999, 03.04.1999, 01.05.1999).

Bibliografie:
Iştvan Dumitru, Minghiraş Traian (2004) Galeria medievală din Dealul Crucii, Revista Fundaţiei Culturale Pro Unione, Anul VII, nr. 1-2 (17-18).

KACSÓ Carol, Dumitru IŞTVAN †, Traian MINGHIRAŞ - Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I.), Revista Bistriþei XXV/2011, pp. 295-336  

Judeţ
Maramureş
Localitate
Baia Mare
Rocă
Roci magmatice - 06
Altitudine
450
Dezvoltarea
409
Denivelarea totală
67
Denivelare negativă
67
Informaţii de contact

T.Minghiras - CS Montana Baia Mare

Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată