Ponorul din Groapa Ciulii

Ponorul din Groapa Ciulii

Podișul Someșan

V. Seacă, vers. st.

Sursa: Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.

Catalogul Sistematic al Peșterilor din Romania '81 (Goran, 1982)

Judeţ
Sălaj
Localitate
Ciula
Dezvoltarea
25
Denivelarea totală
11
Denivelare negativă
11
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată