A Late Holocene environmental history of a bat guano deposit from Romania: an isotopic and pollen study

A Late Holocene environmental history of a bat guano deposit from Romania: an isotopic and pollen study

Articol/ Extras
2015
Revista/Cartea din care a fost extras articolul
Quaternary Science Reviews, 127
Autori
Forray, F.L
Onac, B.P.
Tantau, I.
Wynn, J.G.
Tamas, T.
Coroiu, I.
Giurgiu, A.
Nr. Referințe / Mențiuni peșteră Paginile Note
6 / 3140 Peştera Zidită (P. cu Ziduri; P. de la Piatra Singură, P. Zidita de la Mada) 141-154