Explorări întreprinse de CS "Z" Oradea în Peștera din Dealul Humpleu

Data

4-5.10.1985. L. Valenas și M. Milu ("Cristal" Oradea), într-o ședință de 15 ore, efectuează o tentativă de prelungire a activului principal dincolo de cei 4315 m atinși in august 1985. Echipați în neoprene complete trec din nou cele 19 sifoane deschise, dar nu reușesc să dezobstrueze  suficient strâmtorile finale. Un mic afluent și câteva laterale de pe activ măresc totuși dezvoltarea la 15.311 m.

15-16 și 18-19.12.1985 L. Vălenaș, H. Moldovan (individual), D. Selișcan, D. Șocarici, T. Botezen și Roseta Selișcan (CSER Cluj-Napoca) încep topografierea etajului superior (continuarea Salii Mari), descoperit de T. Botezan în nov. 1985. Sunt explorați 1940 m, reprezentați prin săli de mari dimensiuni (una de peste 500 m lungime). Dezvoltarea trece la 17.251 m. Un P 55 opreste continuitatea etajului. L. Vălenas, într-o explorare solitară, depășește acest punct si explorează etajul superior până la o nouă sală imensă.

28-29.12.1985. L. Valenas, E. Filip și C. Caciaunu explorează in acest sector 2374 m, într-o ședință epuizantă (fără bivuac) de 25 ore. Terminus provizoriu într-o sala lungă de 300 m, aparent închisă peste tot. Dezvoltarea trece la 19.625 m (locul IV in RSR), denivelarea obținută fiind de 138 m (-88 m; +50 m).

17-18.01.1986 o noua explorare (L, Valenas, N. Sasu, P. Menesi și I. Zima) mărește dezvoltarea rețelei la 20.125 m, topografiați integral. Cei 500 m realizați în plus sunt bucle și laterale (plus puțuri înfundate) din etajul fosil descoperit la 18 dec. de L. Vălenaș. S-a continuat ascensiunea (în artificial) peretelui final al sălii de 300 m lungime, atingându-se cota +55, sau +104 față de activ. Momentan fosilul nu reușește să treacă peste S1 (n.r. Sifonul 1) deschis. Printr-o laterală concreționată descendentă s-au coborât 55 m diferență de nivel din sala terminală, dar nu s-a putut debușa în activ (între S3 și S4) din cauza colmatării totale.

Denivelarea rețelei atinge 143 m (-88; +55). Ultima acțiune a durat 22 de ore, fără bivuac. Prin cei 20,135 km, Humpleul este a 4-a peșteră a țării care depășește bariera celor 20 km. Spre deosebire de celelalte trei, aceasta s-a dovedit cea mai "rapidă", acțiunile începând acum 9 luni (iunie 1985) și totalizând 19 ture de explorare-cartare (medie pe acțiune 1059,7 m) (L.V.).

Sursa stire

Speotelex Nr. 10 / 1986

Pesteri referentiate