Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8209peşteri
244utilizatori
178resurse
97incidente
177sifoane
GRATUITpt. speologi

8209 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7501 15 / 5110 Peştera Adăpostul Rândunelelor Constanţa Dobrogea Centrală
7502 74 / 2243 Peștera din Stâncă Caraş-Severin 421 Munții Domanului
7503 15 / 5205 Peştera nr. 3 din Canaraua de pe Graniţă Constanţa 20 158 Dobrogea de Sud
7504 11 / 3011 Peştera de la Viezure Hunedoara 12 500 Munții Zărandului
7505 79 / 3425 Peştera din Pârâul Goichii Bihor 11 430 Munții Bihor
7506 11 / 3023 Peştera IV de la Moară Arad 6 Munții Zărandului
7507 33 / 2273 Peștera nr.2 din Valea Drujii 9 665 Munții Poiana Ruscă
7508 103 / 3425 Peştera IV de la Faţa Laurului Bihor 14 460 Munții Bihor
7509 (04)2 / 620 - Peștera cu Cornișă 11 Subcarpații Getici
7510 22 / 2120 Peștera Nr.12 de la Cloșani 14 430 Munții Mehedinți
7511 3 / 3116 Peştera Curtea Podieşului 15 400 Munții Metaliferi
7512 3 / 3121 Peştera cu Zid de Sus (Hunfálvy János barlang) Hunedoara 110 450 Munții Metaliferi
7513 3 / 3130 Peştera din Valea Mică Hunedoara Munții Metaliferi
7514 2 / 3313 Peștera "La Coș" Alba Munții Gilău
7515 113 / 3425 Peştera de la Zvârluşul Şoimului Bihor 62 515 Munții Bihor
7516 1 / 3132 Peştera I din V. Bobâlna Hunedoara Munții Metaliferi
7517 5 / 1122 Grota din Stânca Vamoșului Harghita Munții Giurgeului
7518 18 / 3141 Peştera Bârlogul din Corabia 19 630 Munții Metaliferi
7519 5 / 1145 Pestera Podu Bardosului 70 700 Masivul Suhard
7520 16 / 3150 Peştera nr. 8 din Hula Dâmbăului 20 1.320 Munții Metaliferi
7521 4 / 3401 Izbucul de la Vâlceaua 820 Munții Bihor
7522 3 / 3211 Peştera II din V. Pravului Alba Munții Trascăului
7523 6 / 3100 Peştera La Dâmb la Hudă 25 710 Munții Metaliferi
7524 5 / 4050 Peştera Bulţii Cluj 365 Podișul Someșan
7525 7 / 3212 Peştera nr. 4 din Faţa Pietrii Alba 16 Munții Trascăului
7526 145 / 3425 Peştera Diaclazei de deasupra Hidrei Bihor Munții Bihor
7527 15 / 3403 Peştera de la Gura Sohodolului Gheţarului 13 1.040 Munții Bihor
7528 23 / 2132 Peștera din Boldul Moșului 49 Podișul Mehedinți
7529 4 / 3221 Peştera Cloţii Alba Munții Trascăului
7530 11 / 3230 Peştera Ungurească Cluj 75 Munții Trascăului
7531 24 / 2066 Gura Poienii Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7532 7 / 2231 Peştera Complet Luminată 12 Munții Aninei
7533 59 / 2273 Peştera "23 August" din V. Bega Poienii 16 Munții Poiana Ruscă
7534 87 / 2140 Peștera Fisurii din Ciuceava Neagră 11 888 Munții Vâlcan
7535 119 / 2140 Peștera Mică a Fachirului de la Lacu Rății Munții Vâlcan
7536 37 / 2233 Peştera cu Surplombă 11 448 Munții Aninei
7537 16 / 2141 Peștera Nr.22 din Baz. Cernei (P. Nr.7 din Ciuceava Frasinului) 55 910 Munții Godeanu
7538 64 / 2141 Peștera Babei din Ciuceava Chicerii 27 Munții Godeanu
7539 80 / 2141 Peștera Mască I din Ciuceava Văcăriei 12 Munții Godeanu
7540 68 / 4001 Peştera Bisericuţei Sălaj Podișul Someșan
7541 11 / 3707 Peştera nr.4 din Cheile Videi Bihor 5 Munții Pădurea Craiului
7542 3 / 3432 Peştera II din Peretele Gardului Bihor 137 860 Munții Bihor
7543 122 / 2142 Peștera Tunel din fața Og. Adânc 11 Munții Mehedinți
7544 12 / 3616 Abriul Şurii 12 465 Munții Codru-Moma
7545 13 / 3723 Peştera de sub Valea Gropii Bihor 16 420 Munții Pădurea Craiului
7546 47 / 1200 Peștera nr. 47 din Cheile Vârghișului Harghita 5 Munții Perșani
7547 30 / 3406 Abriul Triunghiular pe Diaclază 5 877 Munții Bihor
7548 58 / 3406 Peştera Scundă de pe Valea Sohodolului 4 Munții Bihor
7549 64 / 1200 Peștera nr. 64 din Cheile Vârghișului Harghita 5 Munții Perșani
7550 77 / 3406 Peştera V de la Hoancele Căldărilor 10 Munții Bihor
7551 38 / 2227 Peștera de la Cremenița 5 Munții Locvei
7552 18 / 2068 Peștera din Prislopul Babei Hunedoara 7 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7553 15 / 1271 Peștera de la Mormântul Florichii 7 Masivul Piatra Craiului
7554 39 / 2240 Peștera Nr.7 din Crno Polie Caraş-Severin 22 Munții Domanului
7555 16 / 1272 Peștera cu Policandru de Piatră Argeş 11 Masivul Piatra Craiului
7556 56 / 2240 Gaura Vulpii Caraş-Severin 6 395 Munții Domanului
7557 27 / 1272 Peștera Puilor de Vulpe Argeş 25 Masivul Piatra Craiului
7558 14 / 3404 Ponorul din Crestătură Alba 11 1.060 Munții Bihor
7559 47 / 1272 Peștera Ospățul Vulpilor Argeş 9 Masivul Piatra Craiului
7560 17 / 3404 Abriul de lângă Coiba Mică Alba 5 1.030 Munții Bihor
7561 3 / 2245 Peștera Secu Nr.2 (fost Peștera Secu Nr.3) Caraş-Severin 30 Munții Domanului
7562 92 / 1275 Peștera Nr. 11 din Gangul Crovului Argeş 10 Masivul Piatra Craiului
7563 4 / 3113 Peştera deJos de la Podul Natural Hunedoara Munții Metaliferi
7564 22 / 3113 Peştera nr. 13 din Valea Bulzeşti Hunedoara 16 Munții Metaliferi
7565 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor Munții Pădurea Craiului
7566 27 / 3601 Peştera de la Băi (P. Izvorul Ursului; Grota Ursului) Arad 11 320 Munții Codru-Moma
7567 4 / 3711 Peştera de la Iacoboaia Bihor 25 Munții Pădurea Craiului
7568 3 / 1206 Peștera de sub Vârf Munții Oltului
7569 53 / 3725 Peştera Podireului VI Bihor 11 318 Munții Pădurea Craiului
7570 22 / 3726 Peştera din Homorâş Bihor Munții Pădurea Craiului
7571 57 / 3726 Peştera Mătilună Bihor Munții Pădurea Craiului
7572 5 / 1260 Peștera din Padina Șindrilăriei Masivul Piatra Craiului
7573 18 / 1260 Avenul din V. Podurilor-Ciorunguța Masivul Piatra Craiului
7574 2 / 2232 Peştera de la Găuri Caraş-Severin Munții Aninei
7575 17 / 1261 Peștera Suspendată 8 Masivul Piatra Craiului
7576 12 / 2277 Peştera Mică de la Cerişor Hunedoara 18 Munții Poiana Ruscă
7577 29 / 1262 Peștera Hoților 29 986 Masivul Piatra Craiului
7578 62 / 2237 Peştera Cârneală nr. 5 Caraş-Severin 8 700 Munții Aninei
7579 61 / 1262 Peștera din Brâna Pietrii 8 Masivul Piatra Craiului
7580 4 / 03-12 Peștera Tezaurului 16 Masivul Leaota
7581 107 / 3707 Peştera nr. 57 din Valea Vida Bihor 5 Munții Pădurea Craiului
7582 11 / 2051 Peștera Nr. 7 din Cheile Galbenului (Peștera de lângă Grohotiș) Gorj 14 Munții Parâng
7583 27 / 2051 Peștera Nr. 15 din Valea Galbenului Gorj 44 Munții Parâng
7584 36 / 3430 Peştera Neagră Bihor 19 Munții Bihor
7585 5 / 2064 Peștera Nr. 2 din Coasta Vacii de la Federi Hunedoara 700 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7586 9 / 3112 Peştera nr. 3 din Dragu Brad 18 1.020 Munții Metaliferi
7587 41 / 2064 Peștera Nr. 1 din Lunca Ponorului Hunedoara 11 800 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7588 132 / 3720 Peştera nr. 1 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor Munții Pădurea Craiului
7589 9 / 2107 Peștera cu Diaclază 10 Munții Retezat
7590 23 / 2110 Peștera cu Gât 15 Munții Vâlcan
7591 05/12 / 3603 Peștera nr. 12 din Valea Honţiş Arad Munții Zărandului
7592 17 / 3023 Peştera Uscată Arad 8 Munții Zărandului
7593 57 / 3601 Avenul cu Rădăcini Arad 5 Munții Codru-Moma
7594 39 / 2112 Peștera Nr.29 din Valea Bratcu 74 Munții Vâlcan
7595 ? / 2114 Peștera Floriilor Gorj 760 Munții Vâlcan
7596 32 / 2060 Peștera de sub Vârful Piatra Roșie 6 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7597 68 / 2063 Peștera Nr.12 din Versantul Stâng al Ciclovinei Hunedoara 6 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7598 3 / 2116 Peștera Pisăreilor din Valea Pârgavu 95 Munții Vâlcan
7599 20 / 2116 Peștera de la Păstrăvăria Tismana Gorj Munții Vâlcan
7600 1* / 2065 Peștera A din Diaclază Hunedoara Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)