Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 8000 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8212peşteri
268utilizatori
190resurse
98incidente
202sifoane
GRATUITpt. speologi

8212 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
6701 63 / 1276 Peștera Melcului Argeş 8 0 Masivul Piatra Craiului
6702 63 / 1277 Peștera Furcii 16 2 Masivul Piatra Craiului
6703 63 / 1262 Peștera Seaca 12 1 Masivul Piatra Craiului
6704 63 / 2105 Peștera Nr.9 de deasupra Ponorului II 25 2 1.170 Munții Retezat
6705 63 / 2110 Peștera Nr.7 de deasupra Peșterii Reci 12 1.155 Munții Vâlcan
6706 63 / 2113 Peștera Nr.11 din Sturi (Peștera cu Vegetație) 75 12 570 Munții Vâlcan
6707 63 / 2114 Peștera de Jos din Scoaba Sărăturii 12 5 Munții Vâlcan
6708 63 / 3425 Peştera Mică Descendentă Bihor - Sighiştel 14 2 Munții Bihor
6709 63 / 2140 Peștera I de la Frecuș (P. Nr.52 din Bazinul Cernei) 43 905 Munții Vâlcan
6710 63 / 2273 Avenul cu Lac de lângă Carieră 13 7 Munții Poiana Ruscă
6711 63 / 2141 Peștera de lână Alun din Ciuceava Chicerii 14 Munții Godeanu
6712 63 / 2142 Peștera Nr.6 din Geanțul Glodului 19 1 Munții Mehedinți
6713 63 / 2144 Peștera Oilor 57 4 350 Munții Cernei
6714 63 / 2232 Avenul Îngrădit Caraş-Severin 10 10 Munții Aninei
6715 63 / 2238 Peștera Surprizei Caraş-Severin - Carașova 63 10 473 Munții Aninei
6716 63 / 2240 Peștera Paralelă Caraş-Severin 18 3 445 Munții Domanului
6717 63 / 2237 Peştera Cârneală nr. 6 Caraş-Severin 6 700 Munții Aninei
6718 63 / 2236 Peştera Vulpii Caraş-Severin 15 4 600 Munții Aninei
6719 63 / 3601 Peştera Jderului Arad 16 6 Munții Codru-Moma
6720 63 / 3727 Peștera Ascunsă Bihor - Aștileu 6 1 360 Munții Pădurea Craiului
6721 63 / 2063 Peștera Nr.3 din Abrupt Hunedoara 12 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6722 63 / 2064 Peștera din Aluni Hunedoara 12 5 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6723 63 / 2046 Peștera F2 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 13 3 1.120 Munții Căpățânei
6724 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor - Răcaş 169 91 465 Munții Pădurea Craiului
6725 64 / 3403 Peştera cu Montmilch 36 3 875 Munții Bihor
6726 64 / 2233 Peştera Podeţ Caraş-Severin 19 4 450 Munții Aninei
6727 64 / 3720 Peştera nr.1 din Piatra Netedă Bihor - Remeți 18 7 Munții Pădurea Craiului
6728 64 / 3406 Peştera Rectilinie din Dealul Tăuz 12 3 1.080 Munții Bihor
6729 64 / 1200 Peștera nr. 64 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 5 Munții Perșani
6730 64 / 1275 Peștera Nr. 23 din Gangul Crovului Argeş 15 6 Masivul Piatra Craiului
6731 64 / 1276 Peștera Duelul Vulpilor Argeş 9 3 Masivul Piatra Craiului
6732 64 / 1277 Peștera Brăduțului 14 1 Masivul Piatra Craiului
6733 64 / 2243 Avenul Verde Caraş-Severin - Iabalcea 38 10 820 Munții Domanului
6734 64 / 2105 Peștera Nr.3 amonte de Ponorul II 11 1 1.180 Munții Retezat
6735 64 / 2110 Peștera Nr.8 de deasupra Peșterii Reci 20 2 1.170 Munții Vâlcan
6736 64 / 2113 Peștera Nr.12 din Sturi 40 3 570 Munții Vâlcan
6737 64 / 2114 Peștera de la Cruci 29 4 Munții Vâlcan
6738 64 / 3425 Peştera Descendentă Bihor - Sighiştel 11 5 520 Munții Bihor
6739 64 / 2140 Peștera II de la Frecuș (P. Nr.53 din Bazinul Cernei) 16 1 902 Munții Vâlcan
6740 64 / 2141 Peștera Babei din Ciuceava Chicerii 27 Munții Godeanu
6741 64 / 2142 Peștera Nr.8 din Geanțul Glodului 20 4 Munții Mehedinți
6742 64 / 2144 Avenul de pe Drăstănic 15 12 372 Munții Cernei
6743 64 / 2232 Avenul din Dolină Caraş-Severin 35 27 Munții Aninei
6744 64 / 2238 Peștera Socolovăţ Nr.6 Caraş-Severin - Carașova 21 5 Munții Aninei
6745 64 / 2240 Peștera cu Prag Caraş-Severin 5 420 Munții Domanului
6746 64 / 3726 Peştera nr.1 de pe Balcon Bihor 31 3 365 Munții Pădurea Craiului
6747 64 / 2237 Peştera Cârneală nr. 4 Caraş-Severin 11 Munții Aninei
6748 64 / 2236 Peştera Spinului Caraş-Severin 6 3 374 Munții Aninei
6749 64 / 2273 Avenul Dâmbul cu Fereştile Munții Poiana Ruscă
6750 64 / 3601 Peştera Mică din Carieră Arad 12 4 Munții Codru-Moma
6751 64 / 3727 Peștera 1 de sub Masa Mică Bihor - Aștileu 14 7 275 Munții Pădurea Craiului
6752 64 / 2063 Peștera de deasupra Ciclovinei 2 (Peștera Artox) Hunedoara 12 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6753 64 / 2064 Peștera lui Nelu Ciolea Hunedoara 15 4 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6754 64 / 2046 Peștera F3 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 28 8 1.150 Munții Căpățânei
6755 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor - Răcaş 110 56 475 Munții Pădurea Craiului
6756 65 / 2233 Avenul Blocat Caraş-Severin 7 6 530 Munții Aninei
6757 65 / 3720 Peştera nr.3 din Piatra Netedă Bihor - Remeți 14 1 Munții Pădurea Craiului
6758 65 / 3403 Peştera Diaclazei Suspendate 15 1 895 Munții Bihor
6759 65 / 3406 Peştera cu Două Intrări din Dealul Tăuz Alba - Casa de piatra 344 53 1.090 Munții Bihor
6760 65 / 1200 Peștera nr. 65 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 7 6 Munții Perșani
6761 65 / 1275 Peștera Nr. 24 din Gangul Crovului Argeş 12 1 Masivul Piatra Craiului
6762 65 / 1276 Peștera Întâlnirii cu Ursoaica Argeş 12 1 Masivul Piatra Craiului
6763 65 / 1277 Peștera de sub Prislop 15 4 Masivul Piatra Craiului
6764 65 / 2243 Avenul Curat Sinonim: Avenul lui George Caraş-Severin - Iabalcea 314 27 800 Munții Domanului
6765 65 / 2105 Peștera Nr.4 amonte de Ponorul II 66 11 1.175 Munții Retezat
6766 65 / 2110 Peștera Nr.9 de deasupra Peșterii Reci 23 2 1.170 Munții Vâlcan
6767 65 / 2113 Peștera Nr.13 din Sturi 34 6 570 Munții Vâlcan
6768 65 / 2114 Peștera de sub Vârful Pătrunsa 10 2 Munții Vâlcan
6769 65 / 3425 Peştera Mică de la Arcadă Bihor - Sighiştel 23 3 505 Munții Bihor
6770 65 / 2140 Peștera III de la Frecuș (P. Nr.51 din Bazinul Cernei) 76 6 918 Munții Vâlcan
6771 65 / 2141 Peștera Suspendată din Ciuceava Chicerii 16 4 Munții Godeanu
6772 65 / 2142 Peștera Nr.11 din Geanțul Glodului 11 Munții Mehedinți
6773 65 / 2144 Peștera Nr.2 de pe Drăstănic 10 352 Munții Cernei
6774 65 / 2232 Avenul Jerry Caraş-Severin 9 4 Munții Aninei
6775 65 / 2238 Peștera P. Socolovăţ Nr.7 Caraş-Severin - Carașova 11 5 Munții Aninei
6776 65 / 2240 Peștera în Cruce Caraş-Severin 11 410 Munții Domanului
6777 65 / 3726 Peştera nr.2 de pe Balcon Bihor 25 4 365 Munții Pădurea Craiului
6778 65 / 3707 Peştera Luieş Bihor Munții Pădurea Craiului
6779 65 / 2237 Peştera din Pădurea Arsă Caraş-Severin 45 29 620 Munții Aninei
6780 65 / 2236 Peştera Teiului Caraş-Severin 7 3 350 Munții Aninei
6781 65 / 3727 Peștera 2 de sub Masa Mică Bacău - Aștileu 10 3 385 Munții Pădurea Craiului
6782 65 / 2063 Peștera de lângă Valea Stânii Hunedoara 6 3 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6783 65 / 2064 Peștera din Luncă (Peștera lui Nacu) Hunedoara 12 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
6784 65 / 2046 Peștera F4 din Piatra Lupului Vâlcea - Cerna (Vâlcea) 10 1 1.180 Munții Căpățânei
6785 66 / 3726 Peştera Devenţului 1 Bihor - Vadu-Crişului 38 5 360 Munții Pădurea Craiului
6786 66 / 2233 Avenul de lângă Ponor Caraş-Severin 11 8 520 Munții Aninei
6787 66 / 4001 Peştera Izbucul Bulbuc Sălaj - Purcăreţ Podișul Someșan
6788 66 / 3720 Peştera nr.4 din Piatra Netedă Bihor - Remeți 11 6 Munții Pădurea Craiului
6789 66 / 3403 Peştera Mică Descendentă 9 3 870 Munții Bihor
6790 66 / 3406 Avenul din Vârful Dealului Tăuz 30 14 1.087 Munții Bihor
6791 66 / 1200 Peștera nr. 66 din Cheile Vârghișului Harghita - Merești (Homoródalmás) 5 Munții Perșani
6792 66 / 1275 Peștera Nr. 25 din Gangul Crovului Argeş 17 5 Masivul Piatra Craiului
6793 66 / 1276 Peștera Sfredelită Argeş 38 9 Masivul Piatra Craiului
6794 66 / 2105 Peștera Nr.5 amonte de Ponorul II 14 2 1.160 Munții Retezat
6795 66 / 2110 Peștera Nr.1 din Cheile Jiului de Vest 10 4 1.110 Munții Vâlcan
6796 66 / 2113 Peștera Nr.14 din Sturi 19 4 610 Munții Vâlcan
6797 66 / 2114 Peștera cu Oase de pe Vârful Pătrunsa 55 17 Munții Vâlcan
6798 66 / 3425 Peştera Mare de la Arcadă Bihor - Sighiştel 227 26 505 Munții Bihor
6799 66 / 2140 Peștera II dinspre Og. Stoicănel (P. Nr.54 din Bazinul Cernei) 43 4 878 Munții Vâlcan
6800 66 / 2141 Peștera Peștelui din Ciuceava Chicerii 30 8 Munții Godeanu