Peştera de la Cubleş

Peştera de la Cubleş

Munții Pădurea Craiului
Speologie.org

Peştera de la Cubleş (sau P. de la Cugliş, Tizfalsusi barlang, Vidareti barlang sau Koblesder Hohle) este situată în versantul stîng al Văii Blajului, afluent de dreapta al Văii Vida, satul Luncasprie.

Numeroasele semnături de pe pereţi atestă faptul că ea a fost vizitată încă din deceniul al patrulea al secolului XIX. Prin studiile efectuate de J. FRIVALDSKY (1891, V. VOGL (1920), R. JEANNEL şi E. RACOVITZA (1929). G. ROETTGER (1940) ş.a., peştera intră în literatura de specialitate, devenind un important obiectiv de cercetare paleontologică, arheologică şi biospeolopică, iar mai tîrziu devine un obiectiv turistic des frecventat. Ea a fost prima peşteră din ţara noastră prevăzută cu o poartă la intrare, aie cărei urme se mai vad şi astăzi.

Pestera Cubles cu o intrare impunătoare (14 m X 1,8 m), orientată spre sud-vest, suspendată cu circa 20 m deasupra albiei văii amintite, este alcătuită din două galerii fosile, aproape orizontale, destul de bogate în formaţiuni stalagmitice şi în faună cavernicolă (gasteropode, ciclopide, harpacticoide, coleoptere etc.). În depozitele de umplutură s-au găsit resturi scheletice de Ursus spelaeus, Ursus arctus şi unelte de os, parte din ele aflîndu-se la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Datorită depozitului său fosilier, de vîrstă pleistocenă, pare să fie, după opiniile lui T. JURCSAK (1974), una din cele mai importante staţiuni paleolitice din Judeţul Bihor. Din elementele de ordin topografic şi morfo-hidrografic rezultă că P. C. s-a format sub acţiunea apelor din Valea Cubleşului care, în prezent, curg la un nivel inferior avînd emergenţa într-un izvor situat, în zona de confluenţă, la nivelul Văii Blajului (M. BLEAHU şi colab., 1976, p. 89, TR. ORGHIDAN şi colab., 1984, p. 29).

Sursa:

  • Matyasi, L., Matyasi, S. (1989). Aspecte privind geneza şi evoluţia carstului din bazinul V. Blajului (Mţii Pădurea Craiului). Buletin informativ FRTA-CCSS, nr. 12, pag. 15-26.
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.

Pestera Cubles - Czaran Gyula Tinca - Bul Speo 1989

 

Plonjabilă
Off
Judeţ
Bihor
Localitate
Lunca Sprie
Rocă
Carbonatice
Dispărută
Off
Altitudine
440
Dezvoltarea
453
Denivelarea totală
11
Denivelare negativă
2
Importanţă ştiinţifică
Sit arheologic
Asociaţii contributoare
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Carte/Revista/Monografie/Catalog] Dr. Grigore Antipa, Emil G. Racovita. (1927). SPEOLOGIA Nr.1 . pag.4,12
[Articol/ Extras] Ludovic Mátyási, Sandor Mátyási. (1989). Aspecte privid geneza si evolutia carstului din Bazinul V.Blajului (Mtii Padurea Craiului) Buletin Speologic Informativ Nr.12. p.15-26 p.15-26
[Articol/ Extras] Vasile Boroneant. (2000). Arheologia peşterilor şi minelor din România - Peşteri naturale Arheologia peşterilor şi minelor din România. p.1-92 p.6, 12-13 Peștera Cugliș, Peștera Cubleș de la Răcaș
[Articol/ Extras] Mátyási Sándor, Csak Coloman junior, Mátyási Ludovic. (1977-1978). O nouă peșteră în Pădurea Craiului Buletinul CSER București Nr. 5. p. 212-216 p.216