Peştera din Ţigănişte

Peştera din Ţigănişte

Munții Pădurea Craiului

Peştera din Ţigănişte este situată în versantul drept al Văii Runcuşorului, amonte cu circa 250 m de podul care marchează intrarea cursului de apă în Fundătura de la întorsuri.

Descoperită şi semnalată în literatura de specialitate de către T. RUSU (1968), P. Ţ. a fost explorată şi cartată, în 1982, de către membrii C.S. „E. Racoviţă" din Cluj-Napoca.

Intrarea, situată la nivelul unui fragment de terasă, suspendat la 2,5 m deasupra albiei actuale, într-un abrupt ciuruit de cîteva hornuri, arcade şi rigole verticale, este reprezentată printr-o deschidere, de 2 X 3 m, ce continuă cu o galerie descendentă (20 m lungime) şi o sală cu numeroase dărîmături, acoperite cu un strat de aluviuni (Fig. 193). Cum aceasta din urmă este situată cu circa fi m sub albia Văii Runcşorului, în peşteră apare un mic curs de apă care după ce traversează sala amintită, cade pe stînga într-o mică cascadă. Spre nord-est se desprinde o galerie descendentă cu cîteva ramificaţii care însă se înfundă curând cu depozite aluvionare.

Ca şi Peştera de la întorsuri, P. Ţ. s-a format sub acţiunea apelor din Valea Runcşorului în perioada curgerii acestora la nivelul terasei amintite (T. RUSU, 1968).

Peştera din Ţigănişte

Surse:

  • Rusu, T. (1968) - Cercetări de morfologie şi hidrografie carstică în bazinul superior al văii Roşia (M. Pădurea Craiului). Travaux de l'Inst. Speol "E. Racovitza", XVII, p. 11-44. 157-164.
  • Szilágyi, Á. 1983, Speotelex nr. 2, CJS Cluj, p.19-22.
  • Ghiurcă, M., Popa, C., Sabău, I. (1986). Monografia zonei carstice Pârâul Runcşor - Pârâul Caprei - Valea Toplicioarei (M. Pădurea Craiului). Bul. Speol. FRTA-CCSS, nr. 10, p. 211-244.
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
Judeţ
Bihor
Localitate
Damiş
Rocă
Carbonatice
Altitudine
585
Dezvoltarea
506
Denivelarea totală
35
Denivelare negativă
35
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată