3720 - Bazinul Mijlociu al Văii Iadei (Grabenul Remeţi)

Bazinul Mijlociu al Vaii Iadei (Grabenul Remeti)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / Acțiuni CSA Cluj-Napoca în Peștera cu Apă din Dealul Lelii
2 ? / 3720 Avenul Lesu Bihor Remeti 50 32 830
3 286 / 3720 Peştera Gaura Rece Bihor Remeți
4 280 / 3720 Avenul lui Ioşca (Av. din Gruiul Jderului) Bihor Remeți 108 92 885
5 148 / 3720 Peştera de sub Pobraz Bihor Remeți 13 3
6 147 / 3720 Peştera din versantul NV al Dealului Pobraz Bihor Remeți 14 4
7 144 / 3720 Peştera Trifurcată Bihor Remeți 21 5
8 142 / 3720 Peştera cu Oase din Dolină (Peştera Onuț) Bihor Remeți 15 3
9 138 / 3720 Peştera cu Prag din Valea Daica Bihor Remeți 14 1
10 136 / 3720 Peştera nr. 2 din Pietrele Căuşului Bihor Remeți 20 1
11 135 / 3720 Peştera nr. 1 din Pietrele Căuşului Bihor Remeți 12 1
12 132 / 3720 Peştera nr. 1 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor Remeți
13 131 / 3720 Poşiştăul din Pârâul Scurt Bihor Remeți 17 8
14 130 / 3720 Avenul nr. 2 din Faţă Bihor Remeți 25 16
15 82 / 3720 Avenul din Dealul Sălătrucului Bihor Remeți 40 11
16 81 / 3720 Peştera nr. 2 din Piatra Miculii Bihor Remeți
17 79 / 3720 Peştera Mică II din Valea Leşului Bihor
18 181 / 3720 Peştera cu Apă din Dealul Mihaiului Bihor Remeţi 107 12 630
19 171 / 3720 Peştera 7 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 48 10 515
20 164 / 3720 Peştera 2 din Peretele Cornului Bihor Remeţi 26 7 540
21 162 / 3720 Peştera 6 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 25 6 665
22 160 / 3720 Peştera de la Izbucul Temporar Bihor Remeţi 22 2 502
23 157 / 3720 Peştera 4 din Valea Luncii Bihor Remeţi 30 6 560
24 153 / 3720 Peştera 1 din Valea Luncii Bihor Remeţi 22 1 515
25 152 / 3720 Peştera cu Şase Intrări din Valea Luncii Bihor Remeţi 272 25 518
26 150 / 3720 Peştera Mieilor din Dealul Cornului Bihor Remeţi 34 1 520
27 146 / 3720 Peştera cu Pervaz Bihor Remeţi 51 11 690
28 145 / 3720 Peştera din Valea Şipotului Bihor Remeţi 26 2 525
29 143 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Dealul Pobraz Bihor Remeţi 36 3 582
30 141 / 3720 Peştera cu Patru Intrări din Dealul Lelii Bihor Remeţi 302 54 560
31 139 / 3720 Peştera Scundă din Valea Daica Bihor Remeţi 24 1 605
32 137 / 3720 Peştera cu Antreu din Valea Daica Bihor Remeţi 69 4 625
33 134 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor Remeţi 47 3 650
34 133 / 3720 Peştera Plată din Valea Daica Bihor Remeţi 76 4 625
35 129 / 3720 Peştera Mică din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 14 1
36 128 / 3720 Peştera Suspendată din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 15 1
37 127 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 15 1
38 126 / 3720 Peştera Mare din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 22 1
39 125 / 3720 Peştera de la Ramificaţia Văii Bisericii Bihor Remeţi
40 124 / 3720 Peştera de la Izvoară (P. de la Captare) Bihor Remeţi 259 14 535
41 123 / 3720 Peştera de la Staţia de 110 MW din Valea Bisericii Bihor Remeţi 37 5
42 122 / 3720 Peştera Diaclază din Valea Doşorului (Bisericii) Bihor Remeţi 15 1
43 121 / 3720 Peştera Izbuc din Valea Bisericii (P. Izbuc din Versantul Stâng al V. Doşorului) Bihor Remeţi 17
44 120 / 3720 Peştera Izbuc din Versantul Drept al Văii Doşorului (Bisericii) Bihor Remeţi 18 5
45 119 / 3720 Peştera Vulpii din Valea Bisericii Bihor Remeţi 78 4
46 117 / 3720 Peştera din Versantul Drept al Văii Izvorului Bihor Remeţi 13 4 575
47 115 / 3720 Peştera nr. 5 din Piatra Căuşului Bihor Remeţi 95 12 590
48 114 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 26 2 575
49 113 / 3720 Peştera din Peretele de sub Poarta Naturală Bihor Remeţi 14 3 725
50 112 / 3720 Peştera cu Două Ferestre din Peretele Negrului Bihor Remeţi 16 4 610
51 111 / 3720 Peştera Aluniş din Peretele Negrului Bihor Remeţi 17 5 583
52 110 / 3720 Peştera Suspendată din Piatra Negrului Bihor Remeţi 82 15 710
53 108 / 3720 Peştera de sub Peretele Şeii Pobrazului Bihor Remeţi 17 2 855
54 107 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 13 3 615
55 106 / 3720 Peştera din Şaua Pobrazului Bihor Remeţi 13 1 875
56 105 / 3720 Peştera Seacă nr. 2 din Valea Daica Bihor Remeţi 13 1 560
57 104 / 3720 Avenul de lângă Peştera din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 16 7 810
58 103 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 21 8 507
59 102 / 3720 Peştera nr. 3 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 16 2 505
60 101 / 3720 Peştera nr. 2 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 19 3 465
61 100 / 3720 Peştera de la Izbucul Davelei Bihor Remeţi 53 11 465
62 99 / 3720 Peştera nr. 2 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 30 8 625
63 98 / 3720 Peştera cu Trei Intrări din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 74 17 610
64 97 / 3720 Peştera de lângă Peştera Bonchii Bihor Remeţi 48 13 525
65 96 / 3720 Peştera nr. 1 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 25 10 500
66 95 / 3720 Peştera nr. 1 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 27 3 520
67 94 / 3720 Peştera nr. 6 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 32 5 720
68 93 / 3720 Peştera nr. 5 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 13 1 692
69 92 / 3720 Avenul nr. 3 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 12 5 865
70 91 / 3720 Peştera cu Rădăcini din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 7 790
71 90 / 3720 Peştera nr. 4 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 4 785
72 89 / 3720 Peştera de deasupra Minei din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 2 610
73 88 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 1 840
74 87 / 3720 Peştera Întortocheată Bihor Remeţi 24 1 815
75 86 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 3 560
76 85 / 3720 Peştera Gotică Bihor Remeţi 54 1 595
77 84 / 3720 Peştera Păstorului nr. 2 Bihor Remeţi 37 1 562
78 83 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 47 9 635
79 80 / 3720 Peştera nr. 1 din Piatra Miculii Bihor Remeţi 27 1 625
80 78 / 3720 Peştera Tunel din Valea Leşului Bihor Remeţi 15 4 655
81 77 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 42 1 715
82 76 / 3720 Peştera nr. 2 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 19 5 725
83 73 / 3720 Peştera de sub Poarta Naturală (din Valea Izvorului) Bihor Remeţi 205 6 630
84 72 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 17 4 620
85 71 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 11 2 515
86 70 / 3720 Peştera cu Fereastră din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 5 520
87 69 / 3720 Peştera cu Trei Găuri din Valea Izvorului Bihor Remeţi 29 2 565
88 18 / 3720 Peştera Ţurii Bihor Remeţi
89 ? / 3720 Peştera Tunel din cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 6 3 565
90 222 / 3720 Peştera Geodă din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 10 4 675
91 221 / 3720 Peştera nr. 2 din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 6 1 590
92 190 / 3720 Peştera cu Cristale din Galeria TCH Bihor Remeţi 220 34 519
93 189 / 3720 Sala Mare din Galeria TCH Bihor Remeţi 725 70 516
94 68 / 3720 Peştera nr. 2 cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 41 6 540
95 229 / 3720 Peştera nr. 2 din mina Strivinoasa Bihor Remeţi 10 7 535
96 223 / 3720 Peştera nr. 1 din mina Strivinoasa Bihor Remeţi 25 9 535
97 194 / 3720 Peştera din mina Cornului Bihor Remeţi 40 16 650
98 193 / 3720 Peştera din Galeria 108 din Dealul Mihai Bihor Remeţi 15 6 550
99 192 / 3720 Peştera nr. 1 din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 13 11 825
100 195 / 3720 Peştera Lithophagus Bihor Remeţi 620 110 545