Catalogul peşterilor din România

Cu o bază de date conținând informați a peste 7800 peşteri, articole speo, resurse scanate, harți - "comunitatea Speologie.org" doreşte a fi o mică enciclopedie pentru speologi.

Informațiile prezentate pe site se doresc a fi cât mai precise şi actualizate la zi, fiind întreținute de comunitatea noastă de speologi.

Nu uita - poți şi tu contribui! Orice contributie oricât de mică CONTEAZA!

Speologie.org este un portal dedicat studiului şi conservării peşterilor din România.

8208peşteri
236utilizatori
168resurse
97incidente
262sifoane
GRATUITpt. speologi

8208 peşteri din România care îndeplinesc criteriile de căutare.

# Nr. hidro Denumirea peşterii Judeţ Dezvoltare Denivelare Altitudine Masivul muntos
7101 77 / 2240 Peștera Scurtă Caraş-Severin 33 330 Munții Domanului
7102 77 / 2064 Peștera S.T. din Dealul Runcului Hunedoara 21 13 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7103 77 / 3726 Peştera de sus de la Gheţar Bihor 7 2 Munții Pădurea Craiului
7104 77 / 3727 Avenul 2 din Harliteaua 7 5 420 Munții Pădurea Craiului
7105 77 / 2232 Avenul Râurilor Suspendate Caraş-Severin 419 69 Munții Aninei
7106 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54 Munții Pădurea Craiului
7107 77 / 2110 Peștera Mică din Cioaca Ursului 14 4 1.160 Munții Vâlcan
7108 77 / 2141 Peștera de la Izvoare din Ciuceava Văcăriei 37 4 Munții Godeanu
7109 77 / 2142 Peștera Nr.2 din Cheile Arșasca 28 7 410 Munții Mehedinți
7110 78 / 2141 Peștera din Creastă din Ciuceava Văcăriei 16 3 Munții Godeanu
7111 78 / 2142 Peștera de deasupra de P. Noastră 33 8 Munții Mehedinți
7112 78 / 3425 Peştera Diaclazei din Dâmbul Colibii Bihor 11 7 415 Munții Bihor
7113 78 / 2140 Peștera de deasupra Plantației din Ciuceava Neagră 16 6 985 Munții Vâlcan
7114 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor 13 7 Munții Pădurea Craiului
7115 78 / 2114 Peștera Nr.10 din Valea Măcrișului 25 3 Munții Vâlcan
7116 78 / 3403 Peștera cu Treaptă Alba 12 5 795 Munții Bihor
7117 78 / 2064 Avenul de la Tăul Negru (Av. lui Bâtan) Hunedoara 307 86 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7118 78 / 2237 Peștera de lângă Grota Buhui Caraş-Severin 10 1 Munții Aninei
7119 78 / 1200 Peștera nr. 78 din Cheile Vârghișului Harghita 22 4 Munții Perșani
7120 78 / 3720 Peştera Tunel din Valea Leşului Bihor 15 4 655 Munții Pădurea Craiului
7121 78 / 2113 Peștera Nr.26 din Sturi 17 6 640 Munții Vâlcan
7122 78 / 2144 Peștera Gang 26 5 625 Munții Cernei
7123 78 / 2105 Peștera Nr.15 de deasupra Ponorului II 10 1 1.195 Munții Retezat
7124 78 / 2233 Peştera Mică de la Cotul Porcului Caraş-Severin 35 12 Munții Aninei
7125 78 / 2238 Avenul Socolovăţ Nr.4 Caraş-Severin 117 13 616 Munții Aninei
7126 78 / 4001 Peştera Vizuinei din Valea Luncii Sălaj 19 3 275 Podișul Someșan
7127 78 / 1275 Peștera Hornul Gangului Argeş 11 8 Masivul Piatra Craiului
7128 78 / 2240 Peștera Izbuc Caraş-Severin 141 11 325 Munții Domanului
7129 78 / 3707 Avenul Verde Bihor 24 18 Munții Pădurea Craiului
7130 78 / 3406 Abriul pe Diaclază de la Hoancele Căldărilor Alba 5 1 1.035 Munții Bihor
7131 78 / 3727 Avenul 3 din Harliteaua Bihor 5 5 428 Munții Pădurea Craiului
7132 78 / 2232 Avenul cu doua Intrari Caraş-Severin 27 20 Munții Aninei
7133 78 / 1276 Peștera Strungii Argeş 25 2 Masivul Piatra Craiului
7134 78 / 2110 Peștera vizavi de Valea dintre Dâlmele cu Brazi 19 1.130 Munții Vâlcan
7135 79 / 2232 Avenul din Tabără Caraş-Severin 18 15 Munții Aninei
7136 79 / 1276 Peștera din Gura Ghimbavului Argeş 11 1 Masivul Piatra Craiului
7137 79 / 2110 Peștera Rece din Cheile Jiului de Vest 33 4 1.150 Munții Vâlcan
7138 79 / 2141 Peștera Mască II din Ciuceava Văcăriei 11 5 Munții Godeanu
7139 79 / 2142 Peștera din Ogaşul Adânc 650 75 595 Munții Mehedinți
7140 79 / 3425 Peştera din Pârâul Goichii Bihor 11 430 Munții Bihor
7141 79 / 2140 Peștera de pe Brâna Mică din Ciuceava Neagră 10 1 975 Munții Vâlcan
7142 79 / 2114 Peștera Nr.11 din Valea Măcrișului 22 1 Munții Vâlcan
7143 79 / 3403 Peştera Ascunsă Bihor 25 19 800 Munții Bihor
7144 79 / 2240 Peştera Răsuflătoarea Caraş-Severin 740 35 445 Munții Domanului
7145 79 / 1200 Peștera nr. 79 din Cheile Vârghișului Harghita 21 10 Munții Perșani
7146 79 / 2233 Peştera Hoţilor Caraş-Severin 51 4 600 Munții Aninei
7147 79 / 3707 Peştera cu Intrări Suprapuse Bihor 14 4 Munții Pădurea Craiului
7148 79 / 2113 Peștera Nr.27 din Sturi 25 4 640 Munții Vâlcan
7149 79 / 2144 Peștera Nr.1 din Geanțu Ineleț 10 425 Munții Cernei
7150 79 / 2105 Peștera Nr.16 de deasupra Ponorului II 28 4 1.190 Munții Retezat
7151 79 / 3727 Peștera Descendentă Bihor 6 3 333 Munții Pădurea Craiului
7152 79 / 2238 Peștera Suspendată Caraş-Severin 26 3 Munții Aninei
7153 79 / 4001 Peştera de la Valaua din dl. Măgurici Maramureş 50 7 325 Podișul Someșan
7154 79 / 1275 Peștera Nr. 20 din Gangul Crovului Argeş 12 6 Masivul Piatra Craiului
7155 79 / 2064 Avenul Săpat de la Fundătura Ponorului Hunedoara 4 4 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7156 79 / 3720 Peştera Mică II din Valea Leşului Bihor Munții Pădurea Craiului
7157 79 / 3406 Abriul cu Diverticole de la Hoancele Căldărilor Alba 8 3 1.030 Munții Bihor
7158 80 / 3707 Peștera Șerpuită de la Stan Bihor 12 Munții Pădurea Craiului
7159 80 / 2232 Avenul lui Ioji Caraş-Severin 182 80 Munții Aninei
7160 80 / 2110 Peștera cu Trepte din Cheile Jiului de Vest 52 5 1.150 Munții Vâlcan
7161 80 / 2141 Peștera Mască I din Ciuceava Văcăriei 12 Munții Godeanu
7162 80 / 2142 Peștera Nr.3 din Dosu Hermanului 17 3 Munții Mehedinți
7163 80 / 2140 Peștera Ariciului din Ciuceava Neagră 11 1 960 Munții Vâlcan
7164 80 / 2114 Peștera Nr.12 din Valea Măcrișului 24 2 Munții Vâlcan
7165 80 / 3403 Peştera cu Galerii Suprapuse Alba 11 7 Munții Bihor
7166 80 / 1200 Peștera nr. 80 din Cheile Vârghișului Harghita 25 4 Munții Perșani
7167 80 / 2233 Peştera din Dolină Caraş-Severin 93 3 635 Munții Aninei
7168 80 / 3720 Peştera nr. 1 din Piatra Miculii Bihor 27 1 625 Munții Pădurea Craiului
7169 80 / 3425 Peştera din Sodolul Goichii Bihor 13 4 450 Munții Bihor
7170 80 / 3406 Abriul Larg de la Hoancele Căldărilor Alba 8 6 1.015 Munții Bihor
7171 80 / 3727 Peștera cu Caneluri Bihor 6 3 340 Munții Pădurea Craiului
7172 80 / 2113 Peștera Nr.28 din Sturi 18 2 650 Munții Vâlcan
7173 80 / 2144 Peștera Nr.17 din V. Presacina 14 1 450 Munții Cernei
7174 80 / 2105 Peștera Nr.17 de deasupra Ponorului II 27 3 1.200 Munții Retezat
7175 80 / 2238 Avenul Socolovăţ Nr.5 Caraş-Severin 84 40 Munții Aninei
7176 80 / 4001 Peştera cu Argilă de la Mesteacăn Maramureş 20 1 378 Podișul Someșan
7177 80 / 1275 Peștera Nr. 19 din Gangul Crovului Argeş 11 1 Masivul Piatra Craiului
7178 80 / 2064 Avenul de lângă Drumul Forestier Hunedoara 40 10 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7179 81 / 4001 Peştera de la Halaua din Boiuţ Maramureş 18 2 350 Podișul Someșan
7180 81 / 1276 Peștera Scheletului Argeş 16 3 Masivul Piatra Craiului
7181 81 / 2232 Avenul de lângă Drum Caraş-Severin 6 6 Munții Aninei
7182 81 / 2147 Peştera în L 307 13 Munții Mehedinți
7183 81 / 2110 Peștera Nr.7 din Valea Rostoveanu 154 59 Munții Vâlcan
7184 81 / 2141 Peștera Cotită din Ciuceava Văcăriei 33 9 Munții Godeanu
7185 81 / 2142 Peștera Labirint din Og. Adânc 190 16 Munții Mehedinți
7186 81 / 2140 Peștera Tub din Ciuceava Neagră 6 990 Munții Vâlcan
7187 81 / 2114 Peștera Nr.13 din Valea Măcrișului 19 2 Munții Vâlcan
7188 81 / 2064 Peștera Fântâna Socilor (Peștera din Lunca Priporului) Hunedoara 14 1 Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei)
7189 81 / 3707 Peştera de la Stanul Roşu Bihor 97 15 470 Munții Pădurea Craiului
7190 81 / 3406 Abriul Scund de la Hoancele Căldărilor Alba 6 2 1.005 Munții Bihor
7191 81 / 1200 Peștera nr. 81 din Cheile Vârghișului Harghita 58 11 Munții Perșani
7192 81 / 2233 Peştera din Zidul de Piatră Caraş-Severin 37 8 600 Munții Aninei
7193 81 / 3425 Peştera Astupată Bihor 15 450 Munții Bihor
7194 81 / 3403 Corobana Mică de la N de Poarta lui Ionel Alba 11 1 780 Munții Bihor
7195 81 / 3727 Peștera din Mina Lăzuț Bihor 12 5 280 Munții Pădurea Craiului
7196 81 / 2113 Peștera Nr.1 din Borzi 36 6 480 Munții Vâlcan
7197 81 / 2144 Peștera Nr.7 din Șălitrari 43 445 Munții Cernei
7198 81 / 2105 Peștera Nr.18 de deasupra Ponorului II 15 1 1.205 Munții Retezat
7199 81 / 1275 Peștera Umbrelor din Crov Argeş 23 5 Masivul Piatra Craiului
7200 81 / 3720 Peştera nr. 2 din Piatra Miculii Bihor Munții Pădurea Craiului